Kära kunder!

Vi arbetar för närvarande med att utveckla vår webbplats för att göra den mer inspirerande och enkel att använda för dig som kund. Eventuellt kan du just nu uppleva vissa störningar när du använder webbplatsen.
Vi tackar ödmjukt för ditt tålamod medan vi genomför dessa förbättringar. Håll utkik efter fler uppdateringar och surfa lugnt!

Products
No search results
All search results
Content
No search results
All search results
NPF - Alla barn ska ha förutsättningar till samvaro och delaktighet

I Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism säger man följande ”Vi fokuserar på svårigheter och inte på styrkor vid adhd och autism, som de kommer till uttryck i samhället i dag. I ett samhälle som är inkluderande för alla behöver flera av svårigheterna inte uppstå, och styrkorna kan tas tillvara bättre”

Visste du att ...

1-2 barn per klass har en neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Ökningen i Sverige har med andra ord fördubblats sedan 2015. Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid Autism och ADHD handlar om hur man ska fånga upp dessa barn i ett tidigt skede. Vi på Lappset tycker att lekmiljöer, skolgårdar och allmän yta bör anpassas till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Bra för alla, viktigt för många och nödvändigt för vissa

Med vår mångåriga erfarenhet av att arbeta med inkluderande lekplatser så kan vi hjälpa er att skapa tillgängliga miljöer, även utifrån ett NPF-perspektiv. Alla barn ska ha förutsättningar till samvaro och delaktighet, oavsett förutsättningar eller svårigheter.Vi kan NPF!

Vi har industridesigner och landskapsarkitekter med mångårig erfarenhet och bred kunskap gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och vad dessa barn har för utmaningar på just lekplatsen. Men att skapa inkluderande lekplatser betyder så mycket mer än att bygga ramper för rullstolsburna. Med rätt produkter, färger, material och utformning kan vi ganska enkelt skapa ytor som är för alla, där lek och integrering är på lika villkor.

Vi vill vara med och skapa en tryggare värld. Med det krävs kunskap och erfarenhet inom ämnet, erfarenhet vi gärna delar med oss av.

Låt oss hjälpa er!

Kontakta MyDesign för mer information.


Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tillgång till den senaste informationen, produktnyheter, härliga tips, idéer och inspiration.

Är du intresserad? fyll i formuläret nedan!