Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Säker lekplats med Lappset

På en säker lekplats ges barn möjlighet att utveckla motorik och balans på ett roligt sätt utan att det någonsin tummas på deras säkerhet. Lekplatser ger dem utrymme att pröva sina förmågor och att lära sig att göra bedömningar kring vad de klarar av och inte. Risken att barn överskattar sin förmåga är överhängande, och för att förebygga och minimera eventuella skador är det viktigt att skapa en trygg och säker lekplats.

Regler – lekplats

När du ska bygga lekplats krävs att du redan under planeringsstadiet känner till gällande regler. Lekplatsen blir då rätt utformad från början, vilket sparar resurser och minimerar risken för allvarliga olyckor eftersom viktiga förutsättningar som fallskyddsunderlag är på plats. Ta gärna hjälp av Lappset för lekplatsbesiktning om du saknar tillräcklig kunskap kring reglerna. Våra experter håller även i utbildningar där du får lära dig mer om gällande regler för lekplatser.
 

Utbildning – lekplatssäkerhet

Lappset erbjuder utbildningar i lekplatssäkerhet som gör att en person i företaget eller föreningen kan ansvara för underhåll och säkerhet. Utbildningen äger rum under två dagar och syftar till att ge de baskunskaper som krävs för att identifiera fel, förstå ett besiktningsprotokoll och bedöma lekplatsstandarden, samt i vilket skede åtgärd krävs.

Kursen är både teoretisk och praktisk, och vi utlovar mycket hands on-kunskap som gör att ni internt kan underhålla en godkänd lekplats. Att ha en intern resurs som ansvarar för lekplatssäkerhet är ofta värdefullt för fastighetsägare och andra organisationer. Detta kommer du att lära dig under utbildningen:

  • I vilket skede åtgärder bör eller måste göras
  • Hur du upprätthåller säkerhet på lekplatser över tid
  • Hur man läser och förstår ett besiktningsprotokoll
  • Lekplatsstandarden SS-EN 1176
  • Baskunskaper i lekplatssäkerhet

Kurstillfällen under 2021:

I och med rådande omständigheter kommer inga kurser att hållas under 2021. För mer information kontakta oss.
 

Vanliga frågor och svar

Vem ansvarar för lekplatser?

Fastighetsägaren, exempelvis bostadsrättsföreningen, bostadsbolaget, kommunen eller skolan ansvarar för all säkerhet på lekplatser på deras fastighet. Ansvaret gäller oavsett tillverkningsår.
Tillverkaren ansvarar för att lekredskapen när det tillhanda hålls är säkra och märkta med tillverkarens kontaktuppgifter samt att anvisningar om installation, drift, besiktning och underhåll tillhandahålls fastighetsägaren.

Vem får besikta lekplatser?

Enligt reglerna ska ”en kompetent person” besikta lekplatser. Det innebär att den som besiktar ska ha kompetens att bedöma om lekplatsen och dess redskap uppfyller kraven i de tillämpliga delarna av SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Måste lekplatsen besiktas?

Ja, lekplatsen måste i praktiken besiktas. Kravet är att lekplatser alltid måste vara säkra och tillgängliga. För att kunna uppfylla det kravet måste de besiktas.

 

Håll dig uppdaterad om våra kurser

Bli först med information om våra kurstillfällen!
Fyll i formuläret nedan