Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Med ägande följer ansvar – säkerhet på lekplatser

Det varken går eller kanske ens ska vara möjligt att eliminera alla tänkbara risker för att skapa en säker lekplats. Barn är uppfinningsrika och deras gränslösa fantasi skapar nya, spontana lekar och sätt att använda utrustningen, som vi som tillverkare inte ens visste fanns. I barnens lek och mognad ingår att lära sig bemästra och se risker, det är en del av lärandet. Men vissa risker ska förebyggas av oss vuxna och får inte förekomma på en lekplats. Vi pratar om lekplatssäkerhet, och saker som farliga mått och fallskydd. 

Att äga en lekplats, oavsett om den ligger i ett bostadsområde eller på en skola, medför ett juridiskt ansvar gentemot allmänheten och de som nyttjar lekplatsen. Markägaren har det yttersta ansvaret om någon kommer till skada på lekplatsen, och ansvarar för att upprätthålla en säker lekplats. För att förebygga olyckor bör lekplatsen besiktigas regelbundet. Det ska finnas en plan för att åtgärda de fel och brister som identifieras under en besiktning. En lekplats är inte säker bara för att den besiktigas – det är en säker lekplats först när felen är åtgärdade.

Vill du lära dig mer om hur man underhåller en säker lekplats? 

Lappsets kurs är två dagar lång och leds av en certifierad besiktningsman. Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om lekplatssäkerhet och hur man upprätthåller en säker lekplats över tid. Du arbetar troligen med drift och underhåll idag, antingen på park- och fastighetssidan eller med ansvar för skol- och förskolgårdar.

Kursen syftar till att ge dig de baskunskaper som krävs för att identifiera fel, förstå ett besiktningsprotokoll och lekplatsstandarden, samt i vilket skede åtgärder bör eller måste göras på och för en säker lekplats. Kursen är både teoretisk och praktisk, och vi utlovar mycket av den ”hands on”-kunskap som du önskar att du hade om säkra lekplatser.

Detta kommer du att lära dig om lekplatssäkerhet: 

Baskunskaper för att identifiera brister i en säker lekplats
I vilket skede åtgärder bör eller måste göras
Hur du upprätthåller säkerhet på lekplatser över tid
Hur man läser och förstår ett besiktningsprotokoll
Lekplatsstandarden SS-EN 1176

 

Underhåll av säkra lekplatser – Kurstillfällen under 2021:

I och med rådande omständigheter kommer inga kurser att hållas under 2021.

För mer information kontakta oss på marknadsavdelningen@lappset.com.

Håll dig uppdaterad om våra kurser

Bli först med information om våra kurstillfällen!
Fyll i formuläret nedan