Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Med ägande följer ansvar – kurs i säkerhet och underhåll av lekplatser

Det varken går eller kanske ens ska vara möjligt att eliminera alla tänkbara risker på en lekplats. Barn är uppfinningsrika och deras gränslösa fantasi skapar nya, spontana lekar och sätt att använda utrustningen som vi som tillverkare inte ens visste fanns. I barnens lek och mognad ingår att lära sig bemästra och se risker, det är en del av lärandet. Men vissa risker ska förebyggas av oss vuxna och får inte förekomma på en lekplats. Vi pratar om lekplatssäkerhet, farliga mått och fallskydd. 

Att äga en lekplats, oavsett om den ligger i ett bostadsområde eller på en skola, innebär ett juridiskt ansvar gentemot allmänheten samt mot de boende eller eleverna på skolan. Markägaren har det yttersta ansvaret om någon kommer till skada på lekområdet. För att förebygga olyckor bör lekplatsen besiktigas regelbundet och man ska ha en plan för att åtgärda de fel och brister som identifieras under en besiktning. En lekplats är inte säker bara för att den besiktigas – den är säker först när felen är åtgärdade.

 

Vill du garantera en säker lekmiljö?
Vill du lära dig mer om hur man håller en lekplats säker? 

Lappsets tvådagars kurs leds av en certifierad besiktningsman och riktar sig till dig som vill lära dig mer om lekplatssäkerhet och hur man håller en lekplats säker över tid. Du arbetar troligen med drift och underhåll idag, antingen på park- och fastighetssidan eller så kanske du ansvarar för skol- eller förskolgårdar. Kursen kräver inga förkunskaper utan syftar till att ge dig de baskunskaper som behövs för att identifiera fel, förstå ett besiktningsprotokoll och lekplatsstandarden samt i vilket skede åtgärder bör/måste göras på en lekplats. Kursen är både teoretisk och praktisk, vi utlovar mycket av den ”hands on”-kunskap som du önskar att du hade. 

Detta kommer du lära dig:
- Baskunskaperna som behövs för att identifiera fel på en lekplats
- I vilket skede åtgärder bör/måste göras på en lekplats.
- Hur du håller en lekplats säker över tid
- Att förstå ett besiktningsprotokoll
- Lekplatsstandarden SS-EN 1176

Kurstillfällen under 2020:

30-31 mars  FULLBOKAD!
20-21 april

Föranmälan kan göras till marknadsavdelningen@lappset.com .

Kurstiderna är måndag kl. 10.00 till tisdag kl. 16.00. En detaljerad kursplan skickas ut efter anmälan och betalning av kurs.


Var: Haga Slott utanför Enköping (www.hagaslott.se) samt på Lappset i Enköping (www.lappset.se).

Kostnad: 12 300 SEK för utbildning, kurslitteratur samt mat och logi. Moms tillkommer.

Allergier: Meddela oss om eventuella allergier.

Anmälan marknadsavdelningen@lappset.com
OBS! Anmälan sker senast 2 veckor innan kursstart.

 

 

 

Håll dig uppdaterad om våra kurser

Bli först med information om våra kurstillfällen!
Fyll i formuläret nedan