Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat
PlayCare

PlayCare är en mångsidig tjänst. Vi utför montering av lek- och träningsutrustning, besiktningar, underhåll och reparation samt tillhandahåller reservdelar oberoende av tillverkare.

Se utbudet av tjänster nedan

Besiktning

Mångsidig besiktningstjänst av högsta kvalitet

PlayCare besiktigar lek- och träningsredskapens tekniska skick och eventuella brister. Vår certifierad besiktningspersonal kontrollerar att lekplatserna, utegymmen och multifunktionsparkerna, skateboardparkerna och de allmänna utrymmena är uppdaterade och följer gällande säkerhetsstandarder. I besiktningarna ingår också förslag på reparationer av lekplatsen samt kostnadberäkningar.

Du kan välja mellan olika besiktningstjänster:

 • Årlig besiktning
 • Funktionell besiktning
 • Slutbesiktning
 • Besiktning av säkerhetsunderlag (HIC-testning).

Läs mer om besiktning på www.playcare.se
Montering

Montering utförd av experter

PlayCare monteringstjänst tar hand om monteringen av all lek- och träningsutrustning samt övriga inventarier. Vi monterar såväl enskilda redskap som större helheter. 

Vår mest heltäckande monteringstjänst omfattar:

 • Nödvändiga markarbeten
 • Montering och installation av redskap
 • Säkerhetsunderlag
 • Färdigställande av området
 • Inledande besiktning 
 • Administration av hela projektet

Våra utbildade montörer ser till att lekparken eller utegymmet är trygg att använda.

Läs mer om montering på www.playcare.se
Nytt Liv

Nytt Liv – Låt lekområdet blomma ut på nytt

Nytt Liv är en tjänst som väcker liv i en lekpark eller ett träningsområde som är i dåligt skick.

I tjänsten ingår bland annat:

 • Ytbehandling
 • Byter ut trasiga komponenter
 • Rengöring av lösa material (grus, sand och flis)
 • I tjänsten ingår arbete, färg fästanordningar och andra små relaterade tillbehör
 • Tjänsten kan användas för produkter från alla tillverkare
 

Läs mer om nytt liv på www.playcare.se
Underhåll och reservdelar

PlayCare underhåll förlänger lekparkens och utegymmets livslängd

Via PlayCare reservdelstjänst får du reservdelar både till de produkter som är tillverkade av Lappset och till alla andra tillverkares produkter. 

Som avtalskund hos PlayCare underhållsservice får du:

 • En tillförlitlig partner.
 • En långsiktig plan för dina lekparker och utegym utfärdad i samarbete med dig som kund.
 • Kostnadsbesparingar.
 • Säkra lekparker och utegym som håller länge.
 • Ett bekymmersfritt ägande av området.

Läs mer om underhåll och reservdelar på www.playcare.se
Rengöring av fallskyddsunderlag

Konstgräs och gummi samt underlag med sand, flis och grus. Efter rengöringen av ert fallskyddsunderlag blir underlaget återigen nästan som nytt och uppfyller säkerhetsnormerna, är fritt från skräp samt behagligt att använda.

Vad tjänsten innebär:

 • Konstgräs - Våtrengöring av konstgräset avlägsnar smuts och skräp.
 • Gummiunderlag - Högtryckstvättas med ett roterande munstycke som avlägsnar smuts och partiklar.
 • Sand-, flis- och grusunderlag - Underlaget rengörs från skräp och smuts, blandas, luftas och mjukas upp.

Läs mer om rengöring av fallskyddsunderlag på www.playcare.se
Se fler av våra lekprojekt