Kära kunder!

Vi arbetar för närvarande med att utveckla vår webbplats för att göra den mer inspirerande och enkel att använda för dig som kund. Eventuellt kan du just nu uppleva vissa störningar när du använder webbplatsen.
Vi tackar ödmjukt för ditt tålamod medan vi genomför dessa förbättringar. Håll utkik efter fler uppdateringar och surfa lugnt!

Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Lappsets avdelning MyDesign hjälper dig utforma lekplatser, träningsytor och skolgårdar.

Våra landskapsarkitekter och designers i MyDesign hjälper dig i utformningen av utemiljöer så som parker, lekplatser, utegym, multianläggningar och innergårdar. Du kan också kontakta vår designtjänst om du behöver hjälp med att anpassa standardprodukter eller skapa unika tematiserade produkter. Här kan du titta på och bli inspirerad av kundanpassade produkter vi gjort under åren.

Har du behov av hjälp med planering av utemiljöer till skol- och förskolegårdar? Har du frågor angående inkludering av barn med NPF i tillgänglighetsplaneringen av utemiljöer? MyDesign har mångårig erfarenhet av att utforma skol-, lek- och utemiljöer i olika storlekar med varierande utrustning. Våra landskapsarkitekter har utbildning och kunskap i hur skol- och förskolegårdar och utemiljöer kan planeras för att stimulera barns utveckling, lärande och olika behov. Kontakta oss för mer information!

Kontakta Mydesign

Vi hjälper er att skapa en spännande och utvecklande utemiljö

Skol- och förskolegårdar är några av samhällets kanske viktigaste miljöer. Skolgården ska vara en trygg plats där barn kan få utlopp för sin energi samtidigt som leken under rasten lägger grunden till lärandet och det sociala samspelet med andra barn. Att barn rör på sig är viktigt. Bara 12 minuters aktivitet ger stor effekt på koncentration och inlärningsförmåga. En skolgård som är ritad och planerad med eftertanke gör skillnad!

Lappset har tagit fram material som ett hjälpmedel vid planering av en skol- eller förskolegård. Det finns en pedagogik och tanke bakom produktval, våra förslag på utformning och de idéer vi ger på hur barns olika behov kan tillgodoses. Ytorna i broschyren är ännu inte byggda men kunskapen, produkterna och möjligheten att leverera en nyckelfärdig lösning finns.

 

Läs mer och ladda ner broschyr!

Bra för alla, viktigt för många och nödvändigt för vissa.

Tillgänglighet är ett vitt begrepp med många viktiga fokus. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en av många pusselbitar vi har när vi på Lappset lägger vårt lekplats-pussel.  Vi tänker inte bara på  framkomlighet för rullstolsburna eller  synskadade. Vi tänker och kan även NPF, en viktig, men tyvärr  bortglömd grupp i tillgänglighetsplaneringen.

 

Läs mer!

Vi planerar, skapar och levererar

Vi har ett eget designteam med mångårig erfarenhet av att utforma skolmiljöer i olika storlekar med varierande utrustning. Våra landskapsarkitekter har utbildning och kunskap i hur en skol- och förskolegård kan planeras för att stimulera barns utveckling, lärande och olika behov.

 

Se våra kundanpassade produkter
MyDesign galleriet
Ta mig till MyDesign galleriet
Exempel på MyDesign Q-produkter