Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Lappsets avdelning MyDesign hjälper dig utforma lekplatser, träningsytor och skolgårdar.

Våra landskapsarkitekter och designers i MyDesign hjälper dig i utformningen av utemiljöer så som parker, lekplatser, utegym, multianläggningar och innergårdar. Du kan också kontakta vår designtjänst om du behöver hjälp med att anpassa standardprodukter eller skapa unika temaprodukter.

Har du behov av hjälp med planering av utemiljöer till skol- och förskolegårdar? MyDesign har mångårig erfarenhet av att utforma skolmiljöer i olika storlekar med varierande utrustning. Våra landskapsarkitekter har utbildning och kunskap i hur en skol- och förskolegård kan planeras för att stimulera barns utveckling, lärande och olika behov. Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Vi hjälper er att skapa en spännande och utvecklande utemiljö

Skol- och förskolegårdar är några av samhällets kanske viktigaste miljöer. Skolgården ska vara en trygg plats där barn kan få utlopp för sin energi samtidigt som leken under rasten lägger grunden till lärandet och det sociala samspelet med andra barn. Att barn rör på sig är viktigt. Bara 12 minuters aktivitet ger stor effekt på koncentration och inlärningsförmåga. En skolgård som är ritad och planerad med eftertanke gör skillnad!

Lappset har tagit fram det här materialet som ett hjälpmedel vid planering av en skol- eller förskolegård. Det finns en pedagogik och tanke bakom produktval, våra förslag på utformning och de idéer vi ger på hur barns olika behov kan tillgodoses. Ytorna i broschyren är ännu inte byggda men kunskapen, produkterna och möjligheten att leverera en nyckelfärdig lösning finns.

Sju rumsligheter

Våra landskapsarkitekter har skapat sju rumsligheter som alla utgår från de utmaningar och behov som vi vet att skolmiljöer står inför idag. Samtliga förslag syftar till att skapa en spännande skolmiljö som bidrar till barns lärande. Varje rumslighet beskrivs ur ett pedagogiskt perspektiv och innehåller förslag på produkter som passar för yta och ändamål.

Vi planerar, skapar och levererar

Vi har ett eget designteam med mångårig erfarenhet av att utforma skolmiljöer i olika storlekar med varierande utrustning. Våra landskapsarkitekter har utbildning och kunskap i hur en skol- och förskolegård kan planeras för att stimulera barns utveckling, lärande och olika behov.

 

Se våra kundanpassade produkter
MyDesign galleriet
Ta mig till MyDesign galleriet
Exempel på MyDesign Q-produkter