Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Underhållsinstruktioner som följer standarden (EN1176)

Med rätt underhåll kommer utrustningen att ha en lång livslängs. Lappset utfromar och tillverkar lek-, sport- och parkutrustning med säkerhet i åtanke. Vi tar hänsyn till användarnas åldersgrupp och bedömmer risker utifrån gällande standarder. Tänk på att du som ägare är ansvarig för underhåll av utrusningen och området runt omkring den.

Det är viktigt att följa inspektions- och underhållsinstruktioner för att förebygga farliga situationer vid utrustningen. Lappset ansvarar inte för skador som orsakats av att dessa instruktioner inte följs. Ladda ner Lappsets bruksanvisning för hur du korrekt inspekterar och underhåller utrustning från oss.