Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Utforma din skol- eller förskolegård med oss

För oss på Lappset är det viktigt att skapa inkluderande utemiljöer som uppmuntrar till
såväl lek och rörelse som avslappning och vila. Samtidigt ska utemiljön främja barnens aktivitet, välbefinnande och vara rolig!

Vi hjälper er att skapa en spännande och utvecklande utemiljö

Skol- och förskolegårdar är några av samhällets kanske viktigaste miljöer. Skolgården ska vara en trygg plats där barn kan få utlopp för sin energi samtidigt som leken under rasten lägger grunden till lärandet och det sociala samspelet med andra barn. Att barn rör på sig är viktigt. Bara 12 minuters aktivitet ger stor effekt på koncentration och inlärningsförmåga. En skolgård som är ritad och planerad med eftertanke gör skillnad!

Lappset har tagit fram det här materialet som ett hjälpmedel vid planering av en skol- eller förskolegård. Det finns en pedagogik och tanke bakom produktval, våra förslag på utformning och de idéer vi ger på hur barns olika behov kan tillgodoses. Ytorna i broschyren är ännu inte byggda men kunskapen, produkterna och möjligheten att leverera en nyckelfärdig lösning finns.

Sju rumsligheter

 

Våra landskapsarkitekter har skapat sju rumsligheter som alla utgår från de utmaningar och behov som vi vet att skolmiljöer står inför idag. Samtliga förslag syftar till att skapa en spännande skolmiljö som bidrar till barns lärande. Varje rumslighet beskrivs ur ett pedagogiskt perspektiv och innehåller förslag på produkter som passar för yta och ändamål.

 

 

Vi planerar, skapar och levererar

 

Vi har ett eget designteam med mångårig erfarenhet av att utforma skolmiljöer i olika storlekar med varierande utrustning. Våra landskapsarkitekter har utbildning och kunskap i hur en skol- och förskolegård kan planeras för att stimulera barns utveckling, lärande och olika behov.

 

Sök bland våra kundanpassade produkter
Lappsets broschyr Lärande miljöer för skol- och förskolegårdar
Få en digital version av broschyren skickad!