Kära kunder!

Vi arbetar för närvarande med att utveckla vår webbplats för att göra den mer inspirerande och enkel att använda för dig som kund. Eventuellt kan du just nu uppleva vissa störningar när du använder webbplatsen.
Vi tackar ödmjukt för ditt tålamod medan vi genomför dessa förbättringar. Håll utkik efter fler uppdateringar och surfa lugnt!

Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Återvinning av Lappsetprodukter

Lappsets produktförpackningar och produkter som är i slutet av sin livscykel kan återvinnas eller användas för att generera energi. Observera att återvinningscentraler och återvinningstjänsters anvisningar kan variera från företag till företag och från plats till plats. Nedanstående anvisningar har upprättats efter standard praxis. Kolla upp de lokala anvisningarna där ni återvinner för exakta anvisningar. 


Träförpackningar och målade träprodukter, utan impregnering

Träförpackningar och trädelar kan delvis återvinnas. Trä för bortforsling kan användas som ett bränsle för att ersätta fossila bränslen vid framställning av energi och värme. Beroende på typen av träavfall kan den användas vid eldning av biomassa.

 

Impregnerat trä

Impregnerade trädelar kan återanvändas i strukturer eller användas för energiåtervinning vid förbränningsanläggningar för farligt avfall. Delar för bortforslande tas till en samlingspunkt för impregnerat trä. 

Laminerade paneler

Laminerade paneler kan användas i strukturer eller användas för energiåtervinning vid en licensierad avfallsförbränningsanläggning. Paneler om forslas bort till en förbränningsanläggning. 

Metalldelar

Metalldelarna är återvinningsbara och kan bearbetas för användning som återvunnet råmaterial av industrier. Metalkomponenter sorteras och tas till en uppsamlingsplats för metall.

Stålförstärkta rep och nät

Rep och nät kan krossas för att separera materialen plast och metall. Plast används till energiåtervinning och metallen kan återanvändas som återvunnet råmaterial av industrier. Rep och nät kan oftast tas till en metalluppsamlingsplats. Se lokala anvisningar.

Papper, papp och kartong

Papper, papp och kartong levereras till ett reningsverk för återvinning. De sorteras och tas till en passande uppsamlingsplats. 

Plastdelar

De flesta plastdetaljer har en märkningskod som visar vilken typ av återvinning som materialet hör till. Plastdelar sorteras och tas till en uppsamlingsplats för plast.