Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Materialspecifikationerna nedan gäller de produktnummer som börjar med NF.

Våra träslag

Lappsets trämöbler tillverkas av nordisk furu eller av brasiliansk Jatoba. Båda träslagen är kända för sin höga kvalitet och långa hållbarhet. Våra standardfärger är noga utvalda för att smälta in olika gemensamma utemiljöer som parker, bostadsområden och stadskärnor. Färgerna är tydliga utan att dra till sig för mycket uppmärksamhet.

Underhållsmålning

Förbehandlade ytor målas med bättringsfärg i önskad kulör. Bättringsfärg kan köpas genom Lappset Sweden AB.

Underhåll

Alla målade ytor som utsätts för väderpåverkan kräver i något skede underhåll. Tidpunkten för underhållsmålningen beror på konstruktionens uppbyggnad, på hur stark väderpåfrestningen är och på väderstrecket. Fukt förorsakar största delen av skad - orna på träytor. Det är viktigt att låta träet torka innan skadorna åtgärdas eller ytorna ommålas. Vid målningsarbetet får träets fukthalt inte överstiga 20 %. Under tiden för målningsarbetet och torkningen bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och luftens relativa fuktighet under 80 %.

Förbehandling 

All lös och sprucken färg skrapas bort mekaniskt och övriga ytor rengörs från lös smuts och löst damm. Eventuellt befintligt poröst trä avlägsnas t.ex. med slipning. Målade ytor tvättas med målartvätt, mögliga partier med mögeltväll och ytorna sköljs noga med vatten. 

Träkomponenter

Trämaterialet är behandlat med alkyd/akrylat-baserad lasyr förstärkt med UV-absorber, vilket garanterar högsta möjliga hållbarhet mot väder och vind. Trämaterialet impregneras en gång med TEKNOL AQUA 1410-01 som går ner i trät ca 3 mm, därefter behandlas (sköljmålas) det med grundning/färggivning GORI 615 (brun ”pine 5078”, grön ”green 5079”, teakröd ”teak 5080”), 5 μm, och en gång med lack Gori 660 OAK 5097, 275 μm, i vår målerianläggning. Denna behandling ger en fullständig färgmättnad som ger högsta möjliga kvalitet.

Metallkomponenter

Stålet är ED-lackerat och pulverlackerat för hög beständighet mot rost och behöver inget direkt underhåll annat än normal rengöring. Vid ev skador på lacken bör skadan så snart som möjligt skyddsbehandlas och därefter täckmålas med lackfärg, helst 2-komponent lack för att motverka rost. 

Jatoba (ädelträ)

Träslaget är behandlat med träolja, som är baserad på linolja, vid leverans. För att skydda träet mot fukt, röta, sprickbildning och missfärgning rekommenderar vi att man höst och vår inoljar träet med träolja, baserad på linolja. Före behandlingen av träet bör det rengöras genom tvättning eller borstning. Viktigt är att alla ytor, speciellt ändträ, behandlas. Ädelträ som grånat, kan genom slipning med fint sandpapper/slipsvamp och inoljning, återfå det mesta av sitt ursprungliga utseende. Sprickbildning kan motverkas genom oljebehandling men ej helt elimineras. Träolja kan köpas genom Lappset Sweden AB, för underhåll av Jatobabrädor.

Linax-ytbehandling

Linax-ytbehandling (Royalbehandling) innebär furu som är tryck - impregnerat med ett kopparbaserat medel och därefter kokt i processolja (linolja) under vakuum. Detta ger en trävara som är mycket formstabil, vilket innebär mindre risk för sprickbildning än vid obehandlat eller impregnerat trävirke. Linaxbehandlade möbler kommer med tiden att få en vädergrå ton, och oljan i det yttersta skiktet nöts gradvis bort. Den som vill ha en vädergrå yta behöver inte olja möblerna förrän efter 6-12 år beroende på klimatförhållanden. Underhåll sker med Carex Linolja Naturell. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med oljan. Eventuell kådutfällning skrapas bort med vass kniv. Linax-behandlade möbler är endast avsedda för utomhusbruk och för användning ovan mark. 

Övrigt

Gångjärnsleder och lås på skräpkorgar och askkoppar bör inoljas en gång per år för att motverka oljud och rost och bultar kan behöva efterdras i träkonstruktioner på soffor, fåtöljer, bänkar och bord.