Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Leveransvillkor

 

Leverans

Lappsets utrustning levereras i delar och byggelement tillsammans med:

 » Följesedlar

» Monteringsanvisningar

» Besiktnings- och underhållsunderlag

 

 Lappsets produkter har formgivits så att de kan packas och transporteras effektivt. Förpackningarna placeras på lastpallar vilket gör att lastningen och hanteringen går snabbare.

 

Monteringsanvisningar

Med varje Lappset-produkt följer tydliga anvisningar om hur produkten ska monteras. Delarna är tydligt numrerade för att monteringen ska vara så lätt som möjlig. De illustrerade monteringsanvisningarna innehåller all den information som Du behöver om leveransens omfattning, hur stommen monteras ihop, hur väggelement, golv, tak, stegpinnar och nät fästs samt hur hängbroar, trappor, rutschkanor och andra komponenter monteras.

Underlag

Enligt EN-standarderna ska lekplatsutrustningen monteras på ett underlag vars kritiska fallhöjd motsvarar utrustningens fallhöjd. Om löst material som sand med en kornstorlek om 0,2-2 mm eller grus med en kornstorlek om 2-8 mm används varierar det erforderliga lagrets tjocklek mellan 25 och 40 cm. Fallskyddsplattor som tillverkats av gummigranulat är ett alternativt fallskyddsunderlag som är lätt att rengöra. På gräs kan produkter som har en fallhöjd på högst 1 m monteras.

Ytan ska utöver det stötdämpande underlaget på planritningen vara minst 150 cm runt utrustningen. Kraven som ställs på detta utrymme kan variera mellan olika länder. I det här utrymmet får i de flesta länder inte finnas vassa eller hårda föremål, t.ex. sprängsten eller stubbar.

Mer detaljerade uppgifter om fallskyddsunderlag finns i produktens i monteringsanvisningar.

 

Islagsytor

Islagsytorna för varje produkt framgår av planritningarna i katalogen eller monteringsanvisningarna. Eftersom produkten kan ändras under katalogens giltighetstid är den islagsyta som anges i monteringsanvisningarna som skall tillämpas. På Lappets hemsida finns alltid senaste versionen uppdaterad.


Grundläggning

I standardutförande levereras lekplatsutrustningen för nedgrävning alt. nedgjutning. Alternativt kan produkterna monteras på marken. Var vänlig ange om Du vill montera utrustningen på marken när Du lägger Din beställning. Viss utrustning kan förankras i marken även med förankringsjärn som beställs separat. Traditionell betonggjutning behövs ibland. Detaljanvisningar för grundläggningen ingår i monteringsanvisningarna.
Montering

Montering

Monteringsanvisningar bifogas alla produkter och skall följas. Läs alltid monteringsanvisningarna noggrant innan lekplatsutrustningen monteras. Utrustningen måste sättas ihop och monteras. enligt de i monteringsanvisningar tillverkaren tillhandahåller. Islagsytorna som föreskrivs i monteringsanvisningen måste tillämpas.

Utrustningens höjd och grundläggningsdjup måste vara de som monteringsanvisningarna anger. Vertikala delar måste vara vertikala och horisontella delar horisontella, annars kanske vissa avsedda lutningar i utrustningen inte följer säkerhetsnormerna. Om monteringsanvisningarna inte följs kan den som monterar utrustningen tvingas ta konsekvenserna av detta och ansvara för ev. skador.

 

Överlåtelse av lekplats

Innan barnen börjar använda lekplatsen ska den besiktigas. Besiktningsprotokoll och monteringsanvisningar följer med ordererkännandet eller leveransen, med hjälp av dessa är det lättare att besiktiga lekplatsen. Fel i leveransen eller transportskador ska meddelas när godset packa upp, senast 7 dagar efter mottagandet av produkten. Kom ihåg att förhindra åtkomsten till lekplatsen tills den är besiktigad.

Leveransvillor

Priserna inkluderar transportförsäkring. Utrustningen levereras till kunden, som ansvarar för lossning. Kunden ska i god tid se till att nödvändig utrustning för lossning fi nns på plats för att undvika kostnader för väntetider. Utan kostnad kan du annullera beställda standardprodukter inom 8 dygn från beställningen. Beställning av Leverans och montering specialdesignade produkter (s.k.Q-produkter) i MyDesign! som konstruerats enligt kundens önskemål kan annulleras endast genom att betala 70 % av produktens pris. Du kan skjuta upp leveransen en gång (högst en månad), dock senast en (1) vecka före den dag transporten lämnar fabriken. För leverans av ordrar med ett ordervärde mindre än 40.000 kr debiteras frakt.

Granskning och underhåll

Säkerheten på en lekplats påverkas av:

» rätt montering och driftsättningsbesiktning,
» rätt fallunderlag
» regelbundet underhåll

 

Genom att ta Lappsets ”Handbok för underhåll” till hjälp kan du genomföra periodiska översyns- och underhållsåtgärder. Då säkerställer du att lekplatsen alltid är säker. Beakta i vilken grad lekplatsen utnyttjas och hur utsatt den är för vandalisering när du gör upp en plan för översyn och underhåll. Dokumentera besiktningsoch underhållsrutinerna noggrant. Tillträdet till lekplatsen måste begränsas om den inte är säker att använda.

Mera information om Lappset PlayCare-tjänsten får du av din kontaktperson eller den som ansvarar för tjänsten, tel 0171-270 80.

www.Playcare.se

 

Beställningsanvisningar

Du kan lägga beställningar per brev, fax, e-post eller telefon. Önskemål om ändringar i standardprodukter vill vi ha skriftligen.

 

Leveransförfrågningar

Om du har lagt en beställning och vill ha besked om leveransen eller om du har något att anmärka mot leveransen kontakta din återförsäljare.

Leveranstid

Leveranstiden är 2-8 veckor från mottagen beställning, beroende på årstid och produkt. Genom att beställa standardprodukter i god tid - senast cirka 4 veckor innan Du behöver utrustningen - försäkrar du dig om att utrustningen fi nns till ett förmånligt pris även under högsäsongen. För nya produkter som lanseras under säsongen är leveranstiden normalt cirka 8 veckor.

 

Ändringar i utrustning

Vi utvecklar hela tiden våra produkter enligt internationella säkerhets- och kvalitetsstandarder. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra på våra produkter och priser.

 

Patent- och mönsterskydd 

Lappset Group AB:s utrustning har giltiga patent- och mönsterskydd. Alla rättigheter förbehålls.

Reklamation och retur

Reklamation

Reklamation skall ske så snart skada/felleverans upptäckts på komponent/produkt. Reklamation göras per telefon, fax, brev eller mejl till Lappset Sweden AB.

Vid ev. reklamation ersätter Lappset så snart som möjligt med ny komponent/ produkt utan kostnad. I samband med reklamation kan hända att Lappset önskar felaktig komponent/produkt i retur för att utvärdering skall kunna ske och därmed säkerställa att inte samma typ av reklamation sker igen. Vid retur skickas retur-fraktsedel per post eller mejl till av kunden angiven adress.

För mer information, se Lappsets garantibrev.

Retur vid felbeställning

Kontakt per telefon måste ske för godkännande av Lappset före retur av produkt/ komponent.

Standardprodukter kan returneras och krediteras 100% under förutsättning att produkten är oskadd när den anländer Lappsets fabrik i Enköping. Vid ev. skador på returnerad produkt görs okulär besiktning vid ankomst och i samråd med kund bestäms hur mycket som ska krediteras.  Generell hanteringskostnad: 25%. Kund bär returfraktkostnad.

Vid önskemål av retur av modifierad Lappset- produkt avgörs det från fall till fall beroende på typ av modifiering.

Rutiner vid felleveranser

Kontakt med Lappset skall ske så snart felleverans upptäckts på komponent/produkt. Reklamation göras per telefon, fax, brev eller mejl till Lappset Sweden AB.

Vid ev. felleverans levererar Lappset så snart som möjligt rätt komponent/ produkt utan kostnad för kunden och ordnar hämtning hos kund av fellevererad komponent/produkt.

Vid retur skickas retur-fraktsedel per post eller mejl till av kunden angiven adress.

PlayCare
Läs mer