Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Vikten av lek och rörelse för barns utveckling

Internationella studier visar att leken hjälper barn i deras mångsidiga utveckling och ökar det sociala, emotionella, kognitiva och fysiska välbefi nnandet. Leken hjälper barnen att koppla av och minskar stressnivåerna. Leken stärker barnens självkänsla. När barnen leker rör de sig på ett naturligt sätt, vilket förbättrar konditionen och utvecklar den motoriska förmågan och utgör därmed grunden för ett fysiskt aktivt liv.

När allt kommer omkring leker inte barn för att lära, utan de lär medan de leker. När barnen leker övar de färdigheter de behöver senare i livet. Även om inlärningen inte är det egentliga målet med leken, främjar leken inlärningen, förbättrar koncentrationsförmågan och stimulerar kreativiteten.

Fakta om lek