Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Garantitider och garantivillkor som specificerats nedan gäller för de produkter och komponenter tillverkade av Lappset.

Garantin börjar gälla från den dag produkten levereras från Lappset. Garantin gäller under förutsättning att installation och underhåll har utförts enligt Lappsets anvisningar. Vid eventuell reklamation ska besiktningsprotokoll samt dokumentation av underhåll, som utförts enligt Lappsets anvisningar, kunna presenteras.

Garantitider

20 år

» stålkomponenter och stålkonstruktioner 

» komponenter tillverkade av högtryckslaminat (HPL) 

» Linax-behandlade komponenter

 

15 år

» impregnerade träkomponenter utan markkontakt 

» impregnerade träkomponenter med markkontakt (inom Europa)

» aluminiumkomponenter

»  glasfiberförstärkta plastkomponenter

 

10 år

» betongkomponenter 

» ytbehandling av stål- och aluminiumkomponenter

»  klättergrepp

5 år

» impregnerade träkomponenter med markkontakt (utanför Europa) 

» icke impregnerade träkomponenter

» plast- och glasfiberkomponenter

» stålförstärkta nät och rep

» fjädrar

» jatoba-komponenter

 

3 år

» gummikomponenter, gummiklädda komponenter och polyuretankomponenter 

» rörliga delar, felaktig funktion

» trästommar för gungdjur 

» stålvajrar, kedjor 

» ytbehandling av andra än stål- och aluminiumkomponenter 

» målade eller behandlade plywood-skivor

» träkomponenter utan impregnering (park)

1 år

» rep utan stållineförstärkning

» textildelar och klistermärken

» gipsbelagda delar

» elektroniska komponenter 

 

Garantitiden för ytbehandlingen på metallkomponenter installerade i konstruktioner inom 500 meter från havet är halva den vanliga garantitiden.

Separata garantivillkor gäller för produkter och komponenter tillverkade av tredje part samt produkter med elkomponenter.

Denna garanti gäller för alla beställningar levererade efter den 1 juni 2021.

Vid garantiärenden ber vi er kontakta er kontaktperson på Lappset.

 

Garantivillkor

Garantins omfattning

Garantin täcker utbyte av defekta komponenter så att ersättningskomponenterna levereras kostnadsfritt till den berörda Lappset-återförsäljarens lager eller Lappset-återförsäljaren närmast kunden. Defekta komponenter måste ersättas med Lappset-komponenter. På begäran ska skadade komponenter returneras till Lappset Group på avsändarens bekostnad. Garantitiden för en produkt eller komponent ersatt enligt dessa garantivillkor är återstoden av garantitiden för den ursprungliga produkten eller komponenten.

I händelse av skador och förluster under transport tillämpas Incoterms 2010 leveransvillkor vid export och Finnterms 2001 vid leveranser inom Finland. Mottagaren ska kontrollera leveransen mot följesedeln eller fraktsedeln före godkännande av leveransen. Om det finns några yttre skador på emballaget, ska detta noteras på fraktsedeln. Om det finns några skador på produkten som uppkommit under transporten och som inte kunde upptäckas vid mottagandet, ska speditörens representant uppmanas att inspektera varorna inom sju (7) dagar efter mottagandet av varorna.

Begränsningar i garantin:

» Normalt slitage eller skador under felaktig förvaring, installation eller användning, eller till följd av vandalism eller naturkatastrof. 

» Garantitiden för ytbehandlingar på metallkomponenter monterade i strukturer inom 500 meter från havet är hälften jämfört med den normala standardgarantitiden. 

» Korrosion som orsakats av repor och bucklor. 

» Mindre, naturliga sprickor eller böjningar, spjälor eller revor i trä. 

» Lindrig färgblekning eller andra kosmetiska skador eller defekter..

» Fel till följd av försummelse av installations- och underhållsinstruktioner, eller fel som orsakats av underhållsarbete. 

» Ändringar eller reparationer av produkter eller dess delar utförda av andra än Lappset Group.

» Installationskostnaderna för delar som bytts ut under garantin.

 

Lappset Groups ansvar för felaktiga produkter eller komponenter är begränsat till vad som anges i dessa garantivillkor. Lappset Group är inte ansvarigt för indirekta kostnader, förluster eller skador.

Vid garantiärenden ber vi er kontakta er kontaktperson på Lappset.