Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Lappsets certifikat

Lappsets produkter har olika certifieringar, genom att klicka på dokumenten nedan kan du se vad certifikatet omfattar. Certifikat och produktblad finns även att ladda ner från produktsidorna, se fliken filer på produkternas sidor.

Vi jobbat aktivt med att förbättra synligheten av våra certifierade produkter, allt för att göra det enklare för dig som kund.

 

Lappsets Miljö- och Kvalitetsledningssystem samt PEFC CoC-certifiering listas nedan.

TÜV-Certifikat

Miljö, kvalitet, hållbarhet och säkerhet; det är missionen för TÜV (Technischer Überwachungs-Verein). TÜV har världens mest välfungerande tillvägagångssätt för provning- och godkännande av produkter avseende dess säkerhet. Vi är stolta över att alla lekutrustning från Lappset är godkänd genom TÜV.

 FSC/PEFC-
märkt trä

Lappset är en miljömedveten producent och vi använder oss av såväl FSC- som PEFC-certifierat trä. Med certifierat virke menas att träet kommer från källor där man värnar om ett hållbart skogsbruk. Både FCS och PEFC är internationella organisationer som verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk världen över, som främjar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar med framtiden i åtanke. Det är något på Lappset vill vi vara en del av.

Byggvaru-
bedömningen 

Byggvarubedömningen en icke vinstdrivande förening där Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor och produkter. Genom Lappsets produkter som är både hållbara för människor och miljön vill vi tillsammans med Byggvarubedömningens mål främja säkerheten och kvalitén på produkter och material inom bygg- och fastighetsbranschen.

SundaHus

SundaHus erbjuder fastighets- och byggbranschen en trygghet genom skapa förutsättningar för medvetna materialval, dvs att undvika produkter med farliga ämnen samt att dokumentera produktvalen. Företagets miljödata är ett bra stöd i att det medvetna materialvalet. Lappset delar Sunda Hus vision om ett samhälle utan hälso- och miljöfarliga ämnen och har därför ett antal produkter som är bedömda enligt deras kriterier.