Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Lappsets certifikat och bedömningar

Lappsets produkter har olika certifieringar och bedömningar. Genom att klicka på dokumenten nedan kan du se vad certifikatet eller bedömningen omfattar. Certifikat, bedömningar och produktblad finns även att ladda ner från produktsidorna, se fliken filer på produkternas sidor.

Vi jobbat aktivt med att förbättra synligheten av våra certifierade och bedömda produkter, allt för att göra det enklare för dig som kund.

 

Lappsets Miljö- och Kvalitetsledningssystem samt PEFC CoC-certifiering listas nedan.

Certifieringar

TÜV-Certifiering

Miljö, kvalitet, hållbarhet och säkerhet; är målet med TÜV (Technischer Überwachungs-Verein). TÜV har en av världens mest beprövade tillvägagångssätt för test- och godkännande av produkter avseende dess säkerhet. Vi är stolta över att större delen av Lappsets lekutrustning är godkänd via TÜV.

 FSC/PEFC-
märkt trä

Lappset är en miljömedveten producent och vi använder oss av såväl FSC- som PEFC-certifierat trä. Med certifierat virke menas att träet kommer från källor där man värnar om ett hållbart skogsbruk. Både FCS och PEFC är internationella organisationer som verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk världen över, som främjar sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar med framtiden i åtanke. Det är något på Lappset vill vi vara en del av.

Bedömningar

Byggvaru-
bedömningen

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening där Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor och produkter. Genom Lappsets produkter som är både hållbara för människor och miljön vill vi tillsammans med Byggvarubedömningens mål främja säkerheten och kvalitén på produkter och material inom bygg- och fastighetsbranschen.