Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat
">

Seniorsport - Förbättrad livskvalitet med träning

Lappsets seniorsportutrustning stärker den motoriska förmågan och balansen hos äldre.

Om man arbetade systematiskt med förebyggande insatser skulle antalet sjukhuskrävande fallskador hos äldre kunna minskas och åtskilliga miljoner sparas för samhället. Med förebyggande insatser menas inte regelrätt träning utan aktivitet med fokus på framförallt balans, koordination och styrketräning. Regelbunden aktivitet har visat sig ha stor effekt även för personer som inte tidigare varit fysiskt aktiva. Geriatrisk forskning visar att rädslan för att ramla ökar risken för att faktiskt göra det. Fysisk träning kan därmed skapa positiv utveckling på flera plan. Självförtroendet växer med en starkare kropp. I förlängningen kan träning också innebära att äldre människor kan bo kvar i sitt eget hem längre och leva ett mer självständigt liv.

Vår mission:
Träning för alla Seniorutrustningen lever upp till Lappsets mission att få människor i alla åldrar att röra på sig. Idén bakom seniorträningen är också att skapa ett naturligt sätt för flera generationer att mötas och umgås. Utformningen av seniorprodukterna bygger på studier av såväl äldres som barns dagliga liv inom barn- och äldreomsorgen. Med andra ord; en träningspark för seniorer är en perfekt mötesplats för såväl barn som deras far- och morföräldrar.

 

Till Seniorsport i webbutiken
Parker designade för att möta användarens behov
Här kan du läsa mer om tillgänglighet
InclusiveSport_081255M_battlingropes_1.jpg
Inkluderande utegym och träningsytor

De flesta produkter i Lappsets sportutbud kan göras om så att de tillsammans skapar en träningsplats som är inkluderande och därmed anpassad att användas från exempelvis en rullstol.

Läs mer
INCLUSIVE_DESIGN_137602_PLAY_CENTRE_01.jpg
Inkluderande lek

Vi tillämpar den inkluderande principen ”Design för alla” vid utformningen av vår lekutrustning. Nya egenskaper som ökar användningsmöjligheterna för vår lekplatsutrustning har lagts till i produktsortimentet så att de möter så många användargrupper som möjligt.

Läs mer
Parkserier_Tillgänglighet_1600x900.jpg
Inkluderande parkmöbler

Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram nya produkter och lösningar vad gäller tillgänglighet. Vi vill att alla, oberoende funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att uppleva stadens och parkernas offentliga rum.

Läs mer