Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Seniorträning

Lappsets seniorsportutrustning stärker den motoriska förmågan och balansen hos äldre.

Seniorträning - övningar & aktiviteter för minskade sjukhusbesök

Om man arbetade systematiskt med förebyggande insatser skulle antalet sjukhuskrävande fallskador hos äldre kunna minskas och åtskilliga miljoner sparas för samhället.

Seniorsport med förebyggande insats

Med förebyggande insatser menas inte regelrätt träning utan aktivitet med fokus på framförallt balans, koordination och styrketräning.

Aktiva seniorer leder till minskade olycksfall

Regelbunden aktivitet har visat sig ha stor effekt även för personer som inte tidigare varit fysiskt aktiva. Geriatrisk forskning visar att rädslan för att ramla ökar risken för att faktiskt göra det.

Träning för seniorer - övningar för högre självförtroende 

Fysisk träning kan därmed skapa positiv utveckling på flera plan. Självförtroendet växer med en starkare kropp. I förlängningen kan träning för seniorer också innebära att äldre människor kan bo kvar i sitt eget hem längre och leva ett mer självständigt liv.

Vår mission för aktiva seniorer

Vår sportutrusning lever upp till Lappsets vision om att få människor i alla åldrar att röra på sig. Idén bakom seniorträning är också att skapa ett naturligt sätt för flera generationer att mötas och umgås.

Gemensam träning för seniorer och barn 

Utformningen av seniorprodukterna bygger på studier av såväl äldres som barns dagliga liv inom barn- och äldreomsorgen. Med andra ord: en träningspark för seniorer är en perfekt mötesplats för såväl barn som deras far- och morföräldrar.

 

Till Seniorsport i webbutiken
Parker designade för att möta användarens behov
Här kan du läsa mer om tillgänglighet
InclusiveSport_081255M_battlingropes_1.jpg
Inkluderande utegym och träningsytor

De flesta produkter i Lappsets sportutbud kan göras om så att de tillsammans skapar en träningsplats som är inkluderande och därmed anpassad att användas från exempelvis en rullstol.

Läs mer
INCLUSIVE_DESIGN_137602_PLAY_CENTRE_01.jpg
Finno Inkluderande lek

Söker ni en tillgänglighetsanpassad lekplats? Vi brinner för inkluderande lek genom en design för alla. Gör lek mer tillgänglighetsanpassat, läs mer →

Läs mer
Parkserier_Tillgänglighet_1600x900.jpg
Inkluderande parkmöbler

Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram nya produkter och lösningar vad gäller tillgänglighet. Vi vill att alla, oberoende funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att uppleva stadens och parkernas offentliga rum.

Läs mer