Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Aktiva miljöer för lärande

Skolgårdarna är en plats för lärande, aktivitet och social samvaro.

Alla miljöer ger en möjlighet till lärande. Lärande kan ske inomhus och ute, i klassrummet eller på skolgården. Lappset erbjuder lösningar och kunskap för planering och genomförande av olika miljöer för lärande. Vårt tänkande kring läromiljöer sträcker sig långt utanför idrottens gränser. 

Något som så enkelt som att lägga in siffror i det konstgjutna gummit eller i konstgräset på skolgården gör att lekområdet sedan kan användas på mattelektionen och då kombineras med lek och aktivitet.

Idag är en skrämmande stor andel barn och ungdomar stillasittande många timmar bakom skärmar av olika slag. Interaktiv lek aktiverar barn och ungdomar på ett sätt de är vana vid. Den digitala världen är våra barns vardag, men interaktiv lek (så som Memo, Sutu och Sona) ger en möjlighet att kombinera det digitala med rörelse, lärande och lek.

Ett nytänkande på skolgården för samman barn med olika intressen. När vårt utomhusdj-bås till exempel placeras bredvid ett parkourområde och kanske en hinderbana, sammanförs musikintresserade med dansintresserade och parkourutövare med barn som leker traditionella lekar. Vårt tips är att involvera barnen i planeringen av skolgården så sköter vi resten.

Vi vill erbjuda barn och ungdomar nytänkande och spännande miljöer för lärande utveckling. 

Våra läromiljöer går bortom det traditionella, produkter som kan användas som läshörnor och platser för skolarbete kan också innehålla element som främjar rörelse.

Vi lever i en digital värld, därför passar interaktiv lekutrustning utmärkt på skolgårdar som inspiration till aktivitet och lärande. 

Kun Inclusive Design -suunnittelu otetaan huomioon laajasti oppimisympäristön suunnittelussa, puiston käyttäjien moninaisuus ja moninaiset tarpeet tulee huomioiduksi. On tärkeää tarjota kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus leikkiin. Kokemuksellisuus sekä eri aistien monipuolinen käyttö lisää oppimisen elämyksellisyyttä. 

Inspiroidu