Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Tillgänglighetsanpassat utegym i Hägersten-Liljeholmen

När man frågade de boende i Hägersten/Liljeholmen vad de önskar för förbättringar och utveckling i sitt område var det tydligt att många vill kunna umgås och röra på sig i det i kvartersparker och bostadsområden. Resultatet av dessa kloka önskemål blev ett utegym med tillgänglighetsperspektiv.

Utegym för alla

Platser för motion som är tillgängliga för alla är en tydlig trend. Ett genomtänkt utegym kräver inget gymkort och passar alla användare från elitidrottare till seniorer.Det tillgänglighetsanpassade utegymmet i Hägersten/Liljeholmen är ett av flera utegym som Lappset varit med och skapat på senare tid och består aven serie noga utvalda produkter som svarar mot olika användares behov.

Hela processen från medborgarförslaget och att man identifierade en bra yta fram till invigningen tog cirka 10 månader. Utegymmet kunde invigas av Lappsets träningsambassadör Martin Lidberg i början av vintern - alldeles lagom i tid för att inspirera de boende att hålla sig i form utomhus även i kylan.

Förslag och önskemål gav resultat

"Vi ville skapa en välkomnande och inspirerande lösning med den bästa kombinationen av förslag och önskemål från medborgare samt kunskap från Lappset” berättar Fatima Durrani, parkingenjör på Stadsdelsförvaltningens avdelning för samhällsplanering och beställare.

Fatima lyfter fram vikten av att få med rätt produkter, målsättningen var att utegymmet skulle ge möjlighet att träna hela kroppen men också passa en så bred målgrupp som möjligt.

Vi vill bidra till att alla har tillgång till en generös, användbar och icke-exkluderande utemiljö där motion och hälsofrämjande aktivitet är gratis, säger Fatima Durrani och ger ett exempel på olika användares specifika behov. ”För seniorer är det till exempel jätteviktigt att kunna träna motorik.

Det är många saker att ta i beaktande i ett projekt som detta. Dels tittar vi på hur idén passar in i den tilltänkta miljön, dels hur den exakta utformningen bäst svarar mot önskemålen från de boende i området. Vi tänker också på säkerhetsaspekter som berör både vuxna och barn. Det är jätteviktigt att ha tillgång till expertkunskap, en bra dialog och att få olika förslag att titta på, framförallt när man behöver lösningar som inte finns som standard. 

Hägersten-Liljeholmen, Stockholm
• Projekterade och vägledde kunden
• CAD-ritade alla ytor
• Installerade och monterade all utrustning
Stadsdelsförvaltningen
Fitness
Se fler av våra sportprojekt