Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Parkour och utegym på Källtorpskolan i Järfälla

Skolans idrottslärare använder anläggningarna på lektionstid och ger då exempel på olika övningar men eleverna söker sig till parkouren och utegymmet även på sin fritid.

Stillasittande högstadieelever

På Källtorpskolan noterade man att skolans högstadielever inte gärna vistades utomhus på rasterna. Man insåg att det skulle krävas både bättre praktiska förutsättningar och inspiration för att göra något åt saken.

Parkour och gym får eleverna
att gå ut

Processen inleddes med kommunens satsning på skolgårdar. Utifrån elevernas ålder bedömde man att en parkourpark och ett utegym skulle passa bra på skolgården. De positiva effekterna, även utanför lektionerna, är påtagliga. Till exempel har det blivit populärt bland högstadieleverna att vara ute på rasterna.

Populärt bland elever och privatpersoner

Nu när allt är på plats och har använts ett tag kan vi konstatera att de nya attraktionerna verkligen är populära bland skolans elever. Skolans idrottslärare använder anläggningarna på lektionstid och ger då exempel på olika övningar men eleverna söker sig till parkouren och utegymmet även på sin fritid. Faktum är att även privatpersoner kommer hit på kvällar och helger.

Källtorpskolan
• Projekterade och vägledde kunden
• Installerade och monterade all utrustning
Parkour
Se fler av våra sportprojekt