Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Parkour i Eriksberg, Uppsala

Inte alla chefer hade hört talas om parkour, men intresset blev stort direkt. Alla tyckte att det var spännande att ett bostadsbolag skulle få bygga Sveriges första parkourbana.

Ytterligare en dimension

Efter att ha byggt en rad olika aktiviteter från ungdomar på innergårdarna i bostadsområdet Eriksberg i Uppsala fick fastighetsförvaltaren nys om ungdomssporten parkour. Och ju mer beslutsfattarna på Uppsalahem funderade, desto säkrare blev de på sin sak; en parkourbana skulle tillföra ytterligare en dimension till innergården.

Sveriges första parkourbana

Inte alla chefer hade hört talas om parkour, men intresset blev stort direkt. Det skulle innebära en större investering än vad som först var tänkt, men alla tyckte att det var spännande att ett bostadsbolag skulle få bygga Sveriges första parkourbana.

Lappset hade totalansvar för att allt skulle vara klart till invigningsdagen. Innan utrustningen kunde monteras skulle det skapas utrymme för den stora parkourbanan. Hela projektet fortlöpte utan problem, utrustningen kom i tid och monteringen var klar till invigningen. 

Uppsalahems fastighetsförvaltare

Eriksberg, Uppsala
• Projekterade och vägledde kunden
• CAD-ritade alla ytor
• Installerade och monterade all utrustning
Uppsalahem
Parkour
Se fler av våra sportprojekt