Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Mötesplats för alla i Eriksberg och Sävja, Uppsala

Vi har haft besök från fastighetsbolag och kommuner som har hört om de här platserna och vill se dom med egna ögon. Och oron att alla ungdomsaktiviteterna skulle göra området stökigt var obefogad, det har tvärtom blivit lugnare.

Flera generationer möts

Målsättningen med omdaningen av innergårdarna i Eriksberg och Sävja var att ge barn och ungdomar möjlighet till fler aktiviteter samt öka hyresgästernas rörlighet mellan gårdarna – men resultatet blev något mycket bättre. Utan egentlig avsikt skapade Uppsalahem någonting så ovanligt som en plats där flera generationer umgås och gör saker tillsammans.

Aktiviteter för alla åldersgrupper

Under projektets gång; med byggandet av arenor, utegym, parkour och lekplatser började en plats växa fram där människor från olika generationer samlades och aktiverade sig. Där mammor och pappor kan träna medan barnen leker på lekplatsen intill. I Eriksberg tränar ungdomarna parkour några meter bort från pensionärerna i seniorgymmet. Oron att alla ungdomsaktiviteterna skulle göra området stökigt var obefogad, det har tvärtom blivit lugnare.

Skapat stort intresse

Vi har haft besök från fastighetsbolag och kommuner som har hört om de här platserna och vill se dom med egna ögon. Det ringer fortfarande folk och frågar om platserna verkligen utnyttjas, vad hyresgästerna tycker och om vi tycker att investeringen var värd pengarna.

Uppsalahems fastighetsförvaltare

Sävja & Eriksberg, Uppsala
• Projekterade och vägledde kunden
• CAD-ritade alla ytor
• Installerade och monterade all utrustning
Uppsalahem
Arenor & bollsport
Se fler av våra sportprojekt