Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Många utegym i Eskilstuna

Eskilstuna kommun är den kommun i Sverige som har allra flest utegym, här kan varje invånare träna i princip när som helst. Utegymmen finns i både stadskärnan och i bostadsområden, och deinspirerar invånarna till att vistas mer utomhus ochträna i det offentliga uterummet i stället för på gym. Den briljanta idén kommer från Eskilstunaborna själva.

Medborgarförslag i grunden

Nina Wiman som är landskapsarkitekt på Eskilstuna kommun intygar att huvudorsaken till att man har skapat så många utegym här är den stora efterfrågan från Eskilstunaborna själva.

Varje utegym har tagit ungefär ett halvår från beslut till färdigt utegym. Processen har börjat som medborgarförslag och följts av en tid då man letar efter rätt plats och sedan väljer man vilka komponenter som ska ingå. Eftersom planer och förslag ofta ska tittas på av många behövs det bra underlag att titta på.

Gratis tillgång året om 

Syftet med de allmänna utegymmen är att vem som helst ska kunna träna när som helst utan att behöva gymkort. Kärnordet är ”möjligheter”!

 Utrustningen ska även fungera året runt i olika väder. Exempel på komponenter som i princip alltid är med Monkey Bar för allround träning, romerska ringar, utrustning för stretchövningar, battleropes som tränar hela kroppen och dip bar. Eftersom utegymmen ska inspirera och kännas välkomnande är design viktig. Utegymmen i Eskilstuna är färglada och snygga, och känns moderna i sin design.

Stor efterfrågan

Det är många som hör av sig och vill ha utegym på olika platser runt om i staden och även många som hör av sig under själva byggprocessen. Det engagerar helt enkelt och utegymmen är roliga att jobba med just eftersom de får så mycket reaktion från medborgarna.

Eskilstuna
• Projekterade och vägledde kunden
• CAD-ritade alla ytor
• Installerade och monterade all utrustning
2013-2016
Eskilstuna kommun
Krusgårdsparken, Torshälla
Djurgårdens utegym
Strömparkens utegym
Mestaparkens utegym
Gredbyparkens utegym
Årbyparkens utegym
Slagstaparkens utegym
Yngvesonstigens utegym, Hällby
Fitness
Se fler av våra sportprojekt