Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Aktiva seniorer i Centrumparken, Täby

Åldrandet är en naturlig mänsklig process som innebär fysiska, mentala och sociala förändringar för oss alla. Flera studier påvisar att att regelbunden fysisk aktivitet bevarar äldres funktionsförmåga eller till och med förbättrar den.

Förebygga fallskador med träning

Inom en 15 års period kommer en tredjedel av Sveriges befolkning vara 60 år eller äldre. Detta innebär även att antalet sjukhusvårdskrävande fallolyckor kommer öka. Mot bakgrund att 60 procent av alla fallskador i Sverige drabbar personer som är 60 år eller äldre förväntas samhällskostnaderna för fallolyckor öka till 22 miljarder år 2050. Trots att fallolyckor är den vanligaste skadeorsaken för personer över 60 år och att mer än dubbelt så många dör av fallolyckor än i trafiken är förebyggande insatser sällsynta. 

Balans-, motorik- och koordinationsträning hos äldre

Om man arbetade systematiskt med förebyggande insatser skulle antalet sjukhuskrävande kunna fallskador minskas och åtskilliga miljoner sparas för samhället.

 Med förebyggande insatser menas inte regelrätt träning utan aktivitet med fokus på framförallt balans, koordination och styrketräning. Regelbunden aktivitet har visat sig ha stor effekt även för individer som inte tidigare varit fysiskt aktiva. 

Centralparkens utegym
• Projekterade och vägledde kunden
• CAD-ritade alla ytor
• Installerade och monterade all utrustning
Seniorsport
Se fler av våra sportprojekt