Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Spårvägsparken i Fredhäll

Spårvägsparken ligger i hjärtat av Fredhäll, i korsningen Rålambsvägen/Frödingsvägen. Tidigare låg en spårvägshållplats där, därav namnet på parken. Fram till sommaren 2014 uppläts en stor del av parken till förskolepaviljonger, dessa har nu flyttats och lekparken har totalrustats.

Spårvägsparken var i behov av förnyelse samt av förbättrade och utökade lekmöjligheter. Utöver den lilla lekplatsen intill plaskdammen i Fredhällsparken är Spårvägsparken var detta den enda lekplatsen i området och en satsning på parken behövdes för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara platser för lek i Fredhäll/Marieberg.

Under 2015 hölls en dialog med allmänheten kring parkens förnyelse och ett program arbetades fram och beslut togs i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

 

 Målet för upprustningen

Lekplats med ett tema - Skapa en spännande och hållbar stadsdelslekplats med en historisk koppling till 2:ans spårvägshållplats som en gång låg här.

Förbättrad orienterbarhet och tillgänglighet - Det var angeläget att skapa bättre orienterbarhet och tydliggöra parkens entréer. Detta har gjorts genom att dela upp platsen i mindre rum och genom att förstärka belysningen.

Ytor för fri lek - Det är viktigt att skapa en lekplats där det fortsatt finns utrymme för fri lek och spel med ytor som är flexibla och inte givna en särskild användning.

Fina parkkvalitéer - Grönska ska ges plats och kopplingen till intilliggande parstråk stärkas. Parken ligger centralt i Fredhäll och ska vara välkomnade för alla.

Lappset har levererat en spårvagn (art nr Q41001) till Frödingsvägen/Rålambsvägen 112 56 StockholmSpårvagnsparken i Fredhäll
Vad gjorde Lappset:
• Skapade specialprodukt efter kundens önskemål
Se fler av våra lekprojekt
Temalek