Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Musik och dans i Borås stad

Detta är någonting helt nytt och unikt som vänder sig till den nya generationens barn som mer eller mindre är födda med en Smartphone i handen. Men samtidigt motsvarar den alla våra krav och främjar folkhälsaneftersom det trots de tekniska inslagen faktiskt handlar om utomhuslek.

Våga prova något nytt 

Våren 2011 åkte Borås Stads stadsträdgårdsmästare StenAnders Jöne på en inspirationsresa till Finland. Med sig hem fick han en rad intressanta tankar: Varför har inte synen på barnlek förändrats i takt med teknikens intåg? 
Och varför satsar kommunerna alltid på säkra kort som gungor och sandlådor i stället för att våga prova nya saker? 
Sagt och gjort, StenAnders Jöne bestämde sig för att agera. I november samma år stod Lappsets Sona – en kombinerad lek- och musikmaskin – färdig på Lilla Ekarängens lekplats i stadsdelen Hulta i Borås.

Interaktiva musik- och dansmaskinen Sona

Den verkade otroligt rolig redan från första anblick. Detta är någonting helt nytt och unikt som vänder sig till den nya generationens barn som mer eller mindre är födda med en Smartphone i handen. Men samtidigt motsvarar den alla våra krav och främjar folkhälsaneftersom det trots de tekniska inslagen faktiskt handlar om utomhuslek.


Borås
• Projekterade och vägledde kunden
• CAD-ritade alla ytor
• Installerade och monterade all utrustning
Interaktiv lek
Se fler av våra lekprojekt