Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Mössebergsparken i Falköping

En lekplats med inslag från skog och natur. Mössebergsparken i Falköping är välbesökt. Därför valde kommunen att lägga extra krut på den nya naturlekplatsen som invigdes i april 2014.

För olika åldrar

Lekplatsen är uppdelad i tvåytor. För de äldre barnen byggdes en lekplats där naturens former går igen i utrustningen. Området för de yngsta besökarna har gummitäckt yta med småbarnslek. Gummiunderlaget gör det lättare att ta sig fram med barnvagn, rullator eller rullstol.
Det var av stor vikt att göra lekplatsen tillgänglig för alla.

 

Smälter in i miljön

Det var viktigt att den nya lekplatsen skulle passa in i det vackra parkområdet. Därför passade det bra med en utrustningi mörka naturfärger som smälter in i omgivningen. Lekplatsen är en serie som heter Flora som kommer ifrån Lappset.


Mössebergsparken, Falköping
• Projekterade och vägledde kunden
• CAD-ritade alla ytor
• Installerade och monterade all utrustning
Flora
Se fler av våra lekprojekt