Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Wall-Holla

Äventyr på höjden!

Wall-Holla är en urban och vertikal lekmodul för mindre ytor. En perfekt lösning för miljöer som inte har utrymmet för den traditionella lekplatsen. Här kan mellan 21-42 barn leka samtidig, Utrymmet som Wall-Holla behöver är bara 50-100 m² beroende på vilken struktur man väljer.

En blickfångare

Den höga, vertikala strukturen skapar spänning i leken. Wall-Hollas design är inbjudande och attraherar med sina färger och sin form. Wall-Holla skapar ett naturligt landmärke för rörelse och aktivitet.

Spänning och säkerhet

Wall-Holla tilltalar en bred åldersgrupp. Lekmomenten i produkten bjuder på spännande utmaningar och höjden kittlar i magen. Wall-Hollas genomskinliga struktur ger föräldrarna möjlighet att följa barnens lek.

Till Wall-Holla i webbutiken
Vertikal lekplats - ett spännande sätt att nyttja ytor
Spännande och säkert
Lek på höjden - spar yta
Lekutrustning för alla behov