Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

FLORA TROLLBYN

Små barn i fokus - Flora Trollbyn uppmuntrar till spännande och fantasifulla lekar. 

Trollbyn leder barnen på ett fantasifullt och spännande  äventyr mitt i en förtrollande och mystisk natur, styrd av lekfulla feer och spännande troll. 
Trollbyn är, även för de minsta, idealisk för barn att träna på att klättra och leka rollspel I. Produkterna i vår serie Flora Naturlek är anpassningsbara och lämnar utrymme för kreativitet - bara fantasin sätter gränser!

  • Hållbar och säker lekutrustning för barn mellan 1-7 år.
  • Kombinera med Floras övriga sortiment för att bredda åldersgruppen på användarna. 
  • Produkternas formgivningen är influerad av skandinavisk medeltid.

Lekens betydelse för barn

Barn leker både själva och tillsammans med andra. Lek är frivillig och spontan men inte målstyrd så det är själva processen och inte målet med leken som är viktig. Barn är nyfikna på sin omvärld och just leken kan hjälpa till att göra verkligheten lättare att förstå. 

  • Med hjälp av lek tränar barn empati, språket och utvecklar sin fantasi och förmåga att samspela med andra.
  • Leken är ett sätt att bearbeta händelser, upplevelser och gör så att barn förstår verkligheten.
  • Barn får veta mer om sig själv, sin kropp och sin omgivning vid lek.
Flora Trollbyns produkter