Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

FLORA HÖGHÖJDSLEK

Lek på hög höjd

Konstruktioner som byggs på höjden är en viktig aspekt i takt med urbaniseringen. Grönområden blir färre och mindre vilket ger mindre utrymme att bygga rekreationsområden och lekplatser på. För att locka barnen till fysisk aktivitet under såväl rasten som i parken efter skolan är det viktigare än någonsin att tillvarata varje kvadratmeter på ett så effektivt och tilltalande sätt som möjligt. 
Produkter byggda på höjden skapar stor variation i rörelse vilket bidrar till förbättrad motorik och ökad kroppsmedvetenhet.

  • Skapa landmärke
  • Naturliga mötesplatser
  • Rymmer många barn
  • Mycket lek på ytan
Flora Höghöjdslek - produkter
2017_FLORA_MUSTION_LEIKKIPAIKKA_05.jpg
Flora

I en stadsmiljö kan man ibland sakna den riktiga naturen, Flora är svaret på denna känsla och längtan. Designen på Flora-lekplatserna har inspirerats av naturen och utrustningen smälter harmoniskt in i den omgivande naturen och dess former.

Läs mer
FLORA_AUSTRALIA_01.jpg
Flora Naturlek

Flora Naturlek är lekutrustning med en naturinspirerad design som erbjuder barn i stadsområden att leka i spännande skogsmiljöer. Läs mer om naturlek →

Läs mer
Flora_Trollbyn.jpg
Flora Trollbyn

Flora Trollbyn är en del i Lappsets naturlekserie Flora. Trollbyns lekprodukter vänder sig till de yngre barnen.

Läs mer
Flora_Äventyrsstigen_hinderbana.jpg
Flora Äventyrsstigen

Med Flora äventyrsstigens produkter kan man bygga häftiga hinderbanor som bjuder in till rörelse och aktivitet.

Läs mer