Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Tillgänglighetsanpassad lekplats - Lek för alla

Är ni ute efter en tillgänglighetsanpassad lekplats? Vi tillämpar den inkluderande principen ”Design för alla” vid utformningen av vår lekutrustning. Nya egenskaper som ökar användningsmöjligheterna för vår lekplatsutrustning har lagts till i produktsortimentet så att de möter så många användargrupper som möjligt genom att göra både utrustning och lekplatser anpassade för alla användare.

Ingen lämnas utanför

En tillgänglighetsanpassad lekplats är utformad för att vara lätt för alla att röra sig och leka i, vilket uppmuntrar barn i alla åldrar att leka tillsammans. Målet har varit att tillämpa designen på ett sådant sätt att lekutrustningen passar så många barn som möjligt, oavsett olika funktionsvariationer. Designen för en tillgänglighetsanpassad lekplats från oss på Lappset är utformad så att modulerna innehåller fysiska utmaningar, att det finns funktioner som stimulerar olika sinnen och ger alla möjlighet att utveckla sociala färdigheter och lära sig något nytt. Lekutrustningen är tydligt tillgänglighetsanpassad genom exempelvis tydliga ingångar, kontrasterande färger och nyanser, extra belysning eller ljudsignaler.

Kontakta oss gärna, så tar våra experter fram ett förslag på en tillgänglighetsanpassad lekplats med en design som passar just dina behov!

Till Inkluderande lek i webbutiken
Här kan du läsa mer om tillgänglighet
InclusiveSport_081255M_battlingropes_1.jpg
Inkluderande utegym och träningsytor

De flesta produkter i Lappsets sportutbud kan göras om så att de tillsammans skapar en träningsplats som är inkluderande och därmed anpassad att användas från exempelvis en rullstol.

Läs mer
SENIOR_SPORT_FINLAND_HAUSJARVI.jpg
Seniorsport

Dags för seniorträning? Fokus på framförallt balans, koordination och styrketräning. Aktiva seniorer leder till minskade fall och sjukhusbesök. Läs mer!

Läs mer
Parkserier_Tillgänglighet_1600x900.jpg
Inkluderande parkmöbler

Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram nya produkter och lösningar vad gäller tillgänglighet. Vi vill att alla, oberoende funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att uppleva stadens och parkernas offentliga rum.

Läs mer