Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

ABC - Småbarnslek

ABC – leken är grunden för lärande

Från början till slut har Finno ABC utformats för att främja barnens naturliga intresse för rörelse och lek.
Förutom att vara användarvänliga är ABC-produkterna, som utformats för barn under 4 år och deras föräldrar, visuellt attraktiva i en park eller på en gård. Småbarn har en naturlig drift att lära sig nya sätt att ta sig fram. Deras entusiasm, fysiska förmåga och kroppslängd kräver ramar som utformats särskilt för att stimulera deras önskan att utveckla motoriken. Från allra första början har Finno ABC utformats för att stödja den motoriska utvecklingen. Detta har påverkat valet av ramarnas färger, former, material och dimensioner.

 

Säker lek tillsammans med en vuxen
När barnen använder ABC-utrustningen kan de lära genom att öva basfunktioner: de kan gunga, klänga, klättra och hänge sig åt fantasifulla rollekar. Produkterna i Finno ABC-sortimentet har utformats för att vara tillräckligt enkla för att småbarn ska kunna använda dem utan svårighet. Barnen kan lätt leka i dessa moduler och leken är det mest naturliga sättet för dem att lära sig nya saker på. Naturligtvis behöver småbarnen också sina föräldrars stöd i läroprocessen. Vi har tagit hänsyn till detta när vi dimensionerat ABC-produkterna, så att det fi nns tillräckligt med utrymme för föräldrarna att hjälpa sina barn. Dessa produktlösningar passar också tillsammans med våra andra produktserier för att kunna bygga ännu större lekplatsenheter för barn i olika åldrar.

 

Till ABC-Småbarnslek i webbutiken
Mer produktinformation
COLOURS_PAGE_LIST_IMAGE_01.jpg
Färger

Information om Lappsets färger för lek-, sport-, och parkutrustning

Läs mer
MATERIALS_PAGE_LIST_IMAGE_01.jpg
Material

Material för lek-, sport-, och parkutrustning

Läs mer
ICON_BANNER_GARANTIVILLKOR.png
Garantier och villkor

Garantier och villkor för lek-, sport-, och parkutrustning

Läs mer
ICON_LASTBIL_LEVERANSVILLKOR.png
Leveransvillkor

Leveransvillkor för lek-, sport-, och parkutrustning

Läs mer