Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Lekutrustning

Alla barn borde ha rätt att leka fritt och säkert, både inomhus och
utomhus.

Enligt internationella studier hjälper leken barn i deras utveckling mot vuxenlivet och ökar deras sociala, emotionella, kognitiva och fysiska välbefinnande. När barn leker övar de alla de färdigheter de behöver senare i livet. Lek underlättar inlärning, ökar koncentrationsförmågan och stimulerar kreativiteten. Rörelse är en viktig del av barnens lek som förbättrar deras fysiska kondition på ett naturligt sätt. Pedagogiska metoder som bygger på lekelement ingår allt oftare i utbildningsprogrammen. 

När lekmiljön är utformad efter barnens ålder och utvecklas kan de koncentrera sig på fantasifulla lekar och spel. Det är tryggt för föräldrarna att ta barnen till en lekplats som är säker och håller hög kvalitet. När lekplatsen är väl utformad och utrustad med hållbar och säker lekplatsutrustning som stimulerar utvecklingen, kan kunden vara säker på att lekplatsen kommer att uppfylla användarnas behov. 

Lappset har mer än 45 års erfarenhet av konstruktion, tillverkning, installation och underhåll av lekplatser och lekplatsutrustningar.

Sök bland Lappsets produktsortiment här!
Lekserier
Referensprojekt - Lek