Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Lekplatsutrustning

Trygg och säker lekplatsutrustning för skola, förskola och offentlig miljö.

Det är tryggt för föräldrarna att ta barnen till en lekplats som är säker och håller hög kvalitet. När lekplatsen är välutformad och utrustad med hållbar och säker lekplatsutrustning som stimulerar utvecklingen, kan kunden vara säker på att lekplatsen kommer att uppfylla användarnas behov.

Lekutrustning hos Lappset - 45 års erfarenhet 

Lappset har mer än 45 års erfarenhet av konstruktion, tillverkning, installation och underhåll av lekplatser och lekutrustning utomhus. I vårt sortiment finner du allt inom lekutrustning till förskola, skola eller offentlig miljö utomhus. Vi har utrustningen som passar alla omgivningar och budgetar.

  • Klätterställningar
  • Rutschkanor
  • Gungställningar
  • Sandlådor
  • Gungdjur
  • Temalek
  • Inkluderande lek

Alla barn bör ha rätt att leka fritt och säkert, både inomhus och utomhus

Enligt internationella studier hjälper leken barn i deras utveckling mot vuxenlivet och ökar deras sociala, emotionella, kognitiva och fysiska välbefinnande.

Barn övar upp sina färdigheter genom att leka

När barn leker övar de alla de färdigheter de behöver senare i livet. Lek underlättar inlärning, ökar koncentrationsförmågan och stimulerar kreativiteten. Rörelse är en viktig del av barnens lek som förbättrar deras fysiska kondition på ett naturligt sätt. Pedagogiska metoder som bygger på lekelement ingår allt oftare i utbildningsprogrammen.

Forma lekmiljön efter barnens ålder och bra lekparksutrustning 

När lekmiljön är utformad efter barnens ålder och utveckling kan de koncentrera sig på fantasifulla lekar och spel.

Sök bland Lappsets produktsortiment här!
Lekutrustning och lekserier
Referensprojekt - Lek