Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Vi är stolt samarbetspartner med ambitionen att kunna göra skillnad.

Ansvarsfullt och hållbart företagande för ett växande näringsliv i Enköping

Lappset Sweden är stolt partner till Ung Företagsamhet (UF) och stöttar därigenom nästa generations entreprenörer!
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 har stärkt över 390 000 gymnasieelever inför livet efter skolan genom sin utbildning UF-företagande. Genom vårt partnerskap med Ung Företagsamhet är vi med och ger ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Forskning visar att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra. Den som driver UF-företag utvecklar även förmågor som inte bara har med företagandet att göra. Samarbete, muntlig kommunikation, planering, ansvarstagande och självförtroende är färdigheter som de flesta elever utvecklar under sitt UF-år.
Dessa färdigheter och egenskaper anser vi som partner är avgörande i ett hållbart näringsliv i framtiden. Till Ung Företagsamhet

Alla barn och unga ska ha möjlighet till ett aktivt liv

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag,och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!