Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Produkternas långa livscykel främjar hållbar utveckling

Merparten av Lappsets produkter tillverkas av finskt virke som är en förnybar naturresurs. Trä är ett ekologiskt och bra material för lekutrustning. Produkter träskyddsbehandlas med miljövänliga metoder och håller över generationer. Trä är därtill ett material som kan återvinnas. Miljötänkande och hållbar utveckling är en central del av Lappsets kvalitet och företagsfilosofi.
Strukturen för skogsägande i Finland är annorlunda än i många andra europeiska länder. Det finns många både små och stora skogsägare, som privatpersoner, familjer, organisationer, föreningar, företag samt regionala och nationella myndigheter. Därtill äger församlingar och finska staten mycket skog.

 

Lappsets lekparksutrustning i trä tillverkas av finskt virke med PEFC™-certifiering (Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme). På grund av skogsägarstrukturen har Finland valt PEFC-systemet för skogscertifiering. Miljötänkande präglar all produktdesign och produkternas planerade livslängd är minst 15 år.