Kära kunder!

Vi arbetar för närvarande med att utveckla vår webbplats för att göra den mer inspirerande och enkel att använda för dig som kund. Eventuellt kan du just nu uppleva vissa störningar när du använder webbplatsen.
Vi tackar ödmjukt för ditt tålamod medan vi genomför dessa förbättringar. Håll utkik efter fler uppdateringar och surfa lugnt!

Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat
 • Vi förutsätter att våra mest betydande samarbetspartner och vårt nätverk av underleverantörer förbinder sig att följa våra ansvarsprinciper. Sedan 2015 har nästan hälften av våra, till upphandlingsvärdet, mest betydande samarbetspartner förbundit sig till rekommendationerna i ISO 26000-standarden för ekonomiskt, socialt och miljörelaterat ansvar.

 • I valet av underleverantörer och andra leverantörer ger vi i början av samarbetsförhandlingarna akt på bland annat kraven gällande socialt ansvar och miljöfrågor. Vi anser det viktigt att vår leverantörskedjor motsvarar vårt företags värderingar. Vi säkerställer att våra leverantörer uppfyller kraven i anslutning till ansvaret genom platsbesök.
 • Av de till upphandlingsvärdet mest betydande leverantörerna i vår leverantörskedja förutsätter vi att de
  o följer lagstiftningen.
  o respekterar de mänskliga rättigheterna.
  o uppfyller kraven som gäller arbetsmiljö och som förbjuder bland annat barnarbete och tvångsarbete, inte anställer barn under 15 år eller unga med oavslutad skolgång för farliga arbetsuppgifter, respekterar arbetstagarnas rätt att bilda föreningar, inte utövar direkt eller indirekt diskriminering på grund av ras, färg, kön, ålder, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldraskap, religion, socialt, etniskt eller nationellt ursprung, politisk åsikt eller annan egenskap som skyddas i lagen samt bemöter sina arbetstagare respektfullt och värdigt.
  o ser till sina arbetstagares hälsa och säkerhet.
  o handlar med respekt för miljön och tar hänsyn till miljöaspekter.
  o inte tar emot mutor och inte använder förbjudna förfaranden i sin affärsverksamhet.
  o inte deltar i penningtvätt eller låter sina medel användas för penningtvätt av andra.
 • Lappset har rätt att regelbundet inspektera verksamheten hos samarbetspartner som ingår i leveranskedjan.