Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat
  • Ekonomisk stabilitet är grunden för företagets verksamhet och för utvecklingen av produkt- och tjänsteutbudet, investeringar och tillväxt.
  • I sin ekonomiska förvaltning följer Lappset nationella och internationella lagstiftning, förordningar och andra bestämmelser.

  • Lappset är ett solitt företag med AAA-kreditklass. 

  • Lappset följer god förvaltningssed i sin verksamhet.