Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Vikingalekplats i Vallentuna invigd!

Onsdagen den 4 november öppnade äntligen den nya vikingalekplatsen på Bergvägen i Vallentuna!

Projektet startade sommaren 2020 efter att Lappset vann upphandlingen där anbudsgivarna var tvungna att förhålla sig till skötselkrav, miljökrav men även väga in områdets invånares önskemål.

- Det var ett jätteroligt projekt! Vi kände ganska snabbt att vi ville ta fasta på Vallentunas kulturarv med sin mångfald av runstenar och skapa en plats som anspelar på kommunens historia, säger Josefin Wernestad, Landskapsarkitekt på Lappset.

En specialdesignad runstenskarusell, inspirerad av de stenar som står vid Gullbron i Vallentuna fick bli centrum för lekplatsen. Utifrån karusellen skapades sedan ett vikingatema med vikingaskeppet Runa i centrum och gungor med drakhuvuden och en välkomstportal i samma anda. Allt för att uppmuntra barnens fantasi och lekhumör. Av den anledningen valdes även staka färger som rött och gult på lekplatsen då barn (mer än vuxna) uppskattar färg. Färgerna står i kontrast med den omgivande naturen men björkarna och björkstolparna ger känslan av natur även på lekplatsen och skapar en fungerande harmoni. Komplementfärgen till grönt är rött så lekplatsen gör att den omgivande naturen blir mer visuell.

Vikingaskeppet Runa och lekplatsens entréportal blir en mötespunkt för barnfamiljer där fantasin kommer till liv och rörelseglädjen får utrymme. Då skeppet har många lekmoment i marknivå och underlaget är konstgräs kan alla, oavsett funktionsvariation, leka på lekplatsen och inkluderas i leken. För de som kan och vill kan leken sedan fortsätta i naturmiljön som omgärdar lekplatsen.

- Bergvägen är en vacker plats med uppvuxen naturmark som omgärdar lekplatsen. Här ville vi att  lekplatsen både skulle förvaltar miljön som tillföra den något mer. Valet blev Ornäs björken med sina vita stammar som så småningom kommer ge platsen en magisk karaktär. Tills björkarna växt till sig så får belysningsstolparna med sitt björkmönster representera vita björkstammar, säger Josefin Wernestad.

På lagom avstånd från leken finns även platser för fika, vila och sol. Lappsets möbelgrupp Chilla erbjuder sittplatser i olika nivåer, men kan även nyttjas som en läktare för fotbollsspel eller för picknickar.

Projektet utfördes i samarbete med VKE Entreprenad AB som har skapat en film över arbetet - från början till färdigt resultat!

 

SE FILMEN HÄR!