Products
No search results
All search results
Content
No search results
All search results
Trä - ett idealiskt material ur ett designperspektiv

Innan barn, ungdomar och vuxna kan nyttja Lappsets lek- och träningsutrustning går utrustningen igenom en planeringsprocess i flera faser, där utgångspunkten alltid är slutanvändarnas behov. Lappset använder impregnerat trä i sina produkter då det är ett miljövänligt, hållbart och behagligt material.

Hos Lappset är produktplaneringen en mångfacetterad process. Förutom hållbarhet måste man också beakta säkerhet, kvalitet och en effektiv produktion. När det gäller designen är det Kirsi Svärd, designchef för Lappset Group, som leder processen.

Det handlar inte bara om design utan även om miljöansvar, poängterar Kirsi. Under planeringen måste man fundera på hur produkten kan göras miljövänlig. Ju mindre nytt råmaterial som används i produkten, desto mer ansvarsfull är produktionen. Det tummas inte i något skede på kvalitet eller säkerhet.

– Som designer gillar jag även trä för att det är lätt att bearbeta, berättar Kirsi.

Trä är ett vackert och levande material som lätt smälter in i omgivningen. Ju mer naturligt träet ser ut och ju mer fibrerna syns, desto vackrare är det i betraktarens öga. Omålat trä har fina taktila egenskaper, fortsätter Kirsi.

Dessutom har trä en utmärkt egenskap som många andra material saknar, avslöjar Kirsi.

– Träets akustiska egenskaper är utan motstycke. Till exempel leder en metallkonstruktion ljud, medan trä är ljuddämpande. Ljudet som uppstår när en träprodukt används är behagligt.

Kirsi Svärd - Chefsdesigner, Lappset Group

Trä är ett vackert och levande material som enkelt smälter in i omgivningen.

Träets akustiska egenskaper är utan motstycke.

Hållbar utveckling

Lappsets lek- park- och träningsutrustning används flitigt och utsätts kontinuerligt för omväxlande väder. Därför måste Lappsets designers fundera över hur produkterna kan hålla så länge som möjligt, från generation till generation.

Enligt Kirsi kan en designer påverka produktens hållbarhet genom att välja rätt material för rätt produkt samt fokusera på olika konstruktionslösningar. Till exempel måste skarvarna vara sådana att vatten inte blir kvar i dem.

– Trä är överlägset i det avseendet att det är hårdare än något annat material i förhållande till sin vikt. Lappset använder impregnerat trä för att träet ska hålla länge. Att skydda träet med miljövänliga ämnen är i enlighet med hållbar utveckling, eftersom det ger träet en längre hållbarhet.

Kirsi säger att utan skydd börjar träet ruttna väldigt snabbt och produkten skulle inte längre vara säker att använda. Det är mer miljövänligt att skydda träet än att byta ut det till nya produkter. Anskaffnings- och produktionsprocesserna för trä är belastande för miljön och därför är det en ekologisk gärning att skydda träet, betonar Kirsi.

Alla produkter från Lappset kan återvinnas

I planeringen måste vi även tänka på vad vi gör med produkten när den är uttjänt.

– I samband med planeringen strävar vi efter att alla delar i Lappsets produkter ska kunna återanvändas eller återvinnas. En viktig del av processen är att de olika materialen lätt kan separeras på produkterna. När produkterna sedan i sitt slutskede demonteras, bör delarna lämnas till närmaste avfallshantering, så att självaste transporten inte ger upphov till mer utsläpp.

Kirsi lyfter också fram ansvaret hos lek- och träningsytornas ägare. Underhåll gör att lek- och träningsytorna kan nyttjas längre. Om produkterna underhålls och rengörs regelbundet sparar man kostnader och värnar naturligtvis också om miljön.

Även om miljöperspektivet har en stor roll i produktplaneringen, är det också av stor vikt att fundera över vilken betydelse produkterna har för användaren.

– I slutändan är det ändå alltid fråga om användarnas behov och välbefinnande när det gäller Lappsets produkter. Vi vill aktivera människor att röra på sig och det strävar vi efter med våra produkter, sammanfattar Kirsi.

Text: Kati Marjamaa/Ground Communications


Vi strävar efter att alla delar i Lappsets produkter ska kunna återanvändas eller återvinnas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev