Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Träning och rörelse stärker den motoriska förmågan och balansen hos äldre

Aktiva seniorer leder till minskade olycksfall

Regelbunden aktivitet har visat sig ha stor effekt även för personer som inte tidigare varit fysiskt aktiva. Geriatrisk forskning visar att rädslan för att ramla ökar risken för att faktiskt göra det. Fysisk träning kan därmed skapa positiv utveckling på flera plan. Självförtroendet växer med en starkare kropp. I förlängningen kan träning för seniorer också innebära att äldre människor kan bo kvar i sitt eget hem längre och leva ett mer självständigt liv.