Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

När avfall blir till råvara – så jobbar Lappset för en mer hållbar miljö

Med en växande befolkning och en ökad ekonomisk aktivitet förbrukas jordens resurser allt snabbare. Vi har alla ett ansvar för nästa generation och bör sträva efter att skapa en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på ett faktiskt kretslopp – en så kallad cirkulär ekonomi.

För att åstadkomma en cirkulär ekonomi krävs att mängden avfall, och innehåll av farliga ämnen i avfallet, minskar. Det sistnämnda för att avfallet ska kunna återanvändas i ny produktion. Produkterna måste kunna demonteras, repareras och uppgraderas för att bli mer hållbara och få en längre livslängd.

För Lappset är det viktigt att produkterna som levereras, monteras och installeras ska hålla sin maximala livslängd samt att produktförpackningar och produkter som är i slutet av sin livscykel kan återvinnas eller användas för att generera energi, oavsett om det är plastdelar, metalldelar, papper eller kartong.

 

Återvinning av produkter

PlayCare – så underhåller vi utomhusmiljöerna

Utomhusplatser som lek- och idrottsplatser är stora investeringar som måste hålla över tid. De tar ofta upp stora ytor och utsätts för mycket påfrestningar från människor som utnyttjar dem, men även från hårda väderförhållanden. Därför är det viktigt att hålla platserna och utrustningen under kontinuerlig uppsikt för att säkerställa att de hela tiden möter kraven. Här spelar leverantörer som Lappset en viktig roll, för att säkerställa att produkterna håller över tid, både ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv.

Lappsets PlayCare-tjänster erbjuder besiktning av lek- och träningsredskapens tekniska skick och eventuella brister. Här ingår montering och underhåll av utrustning och tillhandahållande av reservdelar – oberoende av tillverkare. Tjänsten erbjuder även rengöring av underlag för att garantera att platserna håller länge och är säkra för de som använder dem. Om arbetet består av sanering av en lekpark eller ett utegym ansvarar PlayCare för bortforsling av mark och rivningsavfall till återvinningsstation enligt miljölagen.

– Det är viktigt att förstå att arbetet inte är klart så fort utrustningen är på plats. Produkter som är installerade på utomhusplatser får ta emot enorma påfrestningar från väder, vind och människor som nyttjar produkterna. Om vi låter utomhusmiljöerna förfalla utgör de dels en fara för personer som nyttjar dem, dels innebär det en stor belastning för miljön om hela lekplatsen eller utegymmet måste bytas ut, säger Camilla Silén, PlayCare-ansvarig på Lappset.

 

Här kan du hitta mer information om Lappset PlayCare