Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Lerums lekplats ett fint exempel på inkluderande lekmiljö

Alla ska få vara med och leka, oavsett förutsättningar. Lappset tillämpar principen ”Design för alla” vid utformningen av all lekutrustning – och för att uppnå en inkluderande lekmiljö måste tillgänglighetsanpassning, lekvärde och säkerhet samverka. Här är lekplatsen i Lerum ett mycket bra exempel.

Tillgänglighetsanpassade lekplatser är utformade så att alla – oavsett fysiska förutsättningar – ska kunna nyttja redskapen. Målet för Lerum var att upprätta en lekplats som uppmuntrar barn i alla åldrar att leka tillsammans, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Valet föll på Lappset tack vare utbudet av tillgänglighetanpassade produkter.

 Leken är otroligt viktig för barnens utveckling. Det ökar deras sociala, emotionella och fysiska välbefinnande samt stärker deras självkänsla.  Därför är det självklart för Lappset att kunna bygga lekplatser med inkluderande design som alla barn kan nyttja tillsammans och som inte tvingar någon att hamna utanför.

 

 

Lekplatsen i Lerum är designad med moduler som skapar fysiska utmaningar samt funktioner som stimulerar olika sinnen och som utvecklar barnets kunskaper och sociala färdigheter.
Tillgängligheten är garanterad genom exempelvis tydliga ingångar, kontrasterande färger och nyanser samt extra belysning eller ljudsignaler.

Inkluderande lek