Products
No search results
All search results
Content
No search results
All search results
Lekplatser är interagerande miljöer

Det ligger i barns natur att känna entusiasm och vara nyfikna på sin omgivning: allt är ett äventyr. En väldesignad lekplats ger barn oändliga möjligheter att använda sin fantasi och tilltalar även föräldrar.

"När jag designar en ny lekplats försöker jag se saker ur ett barns perspektiv. Jag vill väcka barns nyfikenhet genom att introducera roliga former, mönster och texturer. Vuxna tror ofta att barn vill ha något tydligt och realistiskt, men den viktigaste förutsättningen för att leka är att lämna tillräckligt med utrymme för fantasi. Du kan till exempel byta ut en trappa mot nästan vad som helst, och barnen kommer att hitta ett sätt att klättra på den” säger Amy Sergison, Arkitekt, Lekplatsdesigner och Kreativ chef för lek.

Barn lär sig snabbt genom leken, vilket är viktigt att komma ihåg när man designar lekutrustning. Små detaljer, som ett nummer på varje steg eller regnbågens färger på utrustningens väggar, kan förvandla lekplatser till roliga lärmiljöer.

”Jag hämtar inspiration från allt runt omkring mig – den naturliga miljön, geometriska former och konst – allt som kan stimulera barns fantasi. När ett barn ser en staty i en park vill de klättra upp på den. Barn är nyfikna på sin miljö och vill utforska olika sorters föremål. Jag älskar också att se mina egna barn studera världen omkring dem och interagera med sin omgivning.”

wallholla
Play Planetarium, Finland.

Design som tilltalar alla typer av användare

I takt med att samhället förändras är föräldrar mindre benägna att låta sina barn leka utan tillsyn, varför lekplatser också måste tillgodose de vuxnas behov.

"Lekplatser måste vara tillräckligt spännande för barn men även praktiska för vuxna. Föräldrar vill kunna se sina barn medan de leker, även när barnen själva tror att de gömmer sig. Jag tänker alltid på helheten när jag designar, och alla användares behov. Små detaljer, som att ge skugga på soliga dagar och skydd på regniga dagar, kan göra stor skillnad ur en förälders perspektiv.”

I en idealisk värld är lek inte bara ett privilegium för barn. En väldesignad lekplats får vuxna att lämna bänken och vara delaktiga i barnens lekar.

”Fler vuxna borde engagerar sig – att leka är faktiskt bra för dig. George Bernard Shaws sa: "vi slutar inte leka för att vi blir gamla; vi blir gamla för att vi slutar leka”.

”Fler vuxna borde engagerar sig – att leka är faktiskt bra för dig. - Amy Sergison

Framtiden är ljusa och lekfulla stadsmiljöer

Sergison skulle gärna se att lek och lekfullhet införlivas mer i stadsplaneringen i framtiden. Att göra det skulle gynna både barn och deras föräldrar. ”När vi tänker på lekande barn tänker vi ofta på en park. Det finns dock många barn som bara får leka i stadsmiljö. Det är inte specialbyggda lekytor vi behöver i framtiden, utan lekfulla städer. Köpcentrum är till exempel inte bara platser för shopping, utan för att spendera tid i allmänhet.”

En annan växande trend i lekvärlden är att utnyttja ljusets interaktiva egenskaper.

"Ljus är ett lekfullt och interaktivt element: barn älskar att tända ljus genom att springa förbi en sensor eller trycka på knappar. Att använda ljus och belysning för en lekfull effekt kommer vara något man jobbar mer med i framtiden.”

 

Barn är nyfikna på sin miljö och vill utforska olika sorters objekt, säger Amy Sergison, Arkitekt, Lekplatsdesigner och Kreativ chef för lek.

Join Lappset Post

Get the latest news and trends from the fields of playgrounds, sport parks and outdoor furnishing straight to your inbox, monthly.

We will use your e-mail address in accordance with our EU GDPR compliant Privacy Policy in marketing communications
and development of our products as well as services. Read more in our Privacy Policy