Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Nya tjänster för skräddarsydda utomhusmiljöer

Barn har rätt till en god och utvecklande utemiljö. Utomhusaktiviteter är nödvändig för barns hälsa och välbefinnande. Men i den nya stadsbebyggelsen har utomhusmiljöer för barn minskat. Barnens plats i staden krymper. Även i de delar av landet där konkurrensen om mark är låg, och goda förutsättningar finns, "avsätts inte tillräckligt stora friytor med ett innehåll som svarar mot barns behov av lek och utveckling", konstaterar Boverket i en rapport.

Läs rapporten här. 

 

Eftersom gröna områden tenderar att bli mer sällsynta, finns också allt mindre utrymme att bygga rekreationsområden och lekplatser på. Därför utvecklar Lappset parkmiljöer och lekplatskoncept som anpassas efter omgivningen, även när utomhusytan är begränsad.

Lappset har inte möjlighet att avsätta friytor till utemiljöer för barnen – det är politikernas ansvar. Vad vi däremot kan bidra med är att utveckla smarta produkter, anpassa och rita utomhusmiljöer som tillgodoser barnens behov – även på begränsade ytor. En aspekt som blivit allt viktigare i takt med urbaniseringen, säger Kajsa Mayrhofer, CAD-chef och möbeldesigner på Lappset.

Ett exempel på en sådan produkt är Lappsets nya lekparkskoncept Cubic. En kubistisk produkt med klossliknande design som förutom att förbättra barnens motorik även möjliggör enkla och skräddarsydda lösningar för olika utomhusmiljöer, där platsen är begränsad. Eftersom klossarna byggs på höjden tar konstruktionen mindre plats på marken vilket underlättar för såväl arkitekter och designer som inte behöver ta lika mycket grönområde i anspråk för att bygga utomhusmiljöer för barnen.

För Lappset är det viktigt att utforma inkluderande utemiljöer som uppmuntrar till lek och rörelse men även till avkoppling och vila, som främjar välbefinnande och hälsa. Chilla, Lappsets senaste parkprodukt består av tre möbelmoduler – gradäng, soffa och däck – som antingen kan kombineras till olika formationer eller placeras var för sig. På så vis kan produkterna anpassas efter omgivningen, oavsett om utomhusytan är generös eller begränsad.

  Vi på Lappset har ett eget designteam med gedigen erfarenhet, oavsett om det gäller park-, lek- eller sportprodukter. Vi hjälper gärna till att planera dessa i förhållande till varandra och den yta som finns till förfogande. På så vis kan vi tillsammans bidra till att låta barnen ta plats i staden, även när utrymmet är begränsat, menar Kajsa Mayrhofer.

NF3901_NEO_BENCH.jpg
Parkutrustning

Stort utbud av parkmöbler och utemöbler för offentliga miljöer. Kom igång med ditt parkprojekt. Hitta parkutrustning här →

Läs mer
FINNO_137105M_ACTIVITY_TOWER_01.jpg
Lekutrustning

Tålig lekplatsutrustning utomhus: Europas största tillverkare av lekutrustning för skola, förskola och offentlig miljö. Få pris på Lappsets lekparksutrustning.

Läs mer
2017_ISO_OMENA_MYDESIGN.jpg
MyDesign

När du vill skapa unika produkter eller behöver hjälp med att utforma en lekplats eller sportyta, då ska du vända dig till Lappsets MyDesign. Välkommen!

Läs mer