Products
No search results
All search results
Content
No search results
All search results
Lappset Group stödjer Ukraina genom att donera 25 000 euro

Lappset Group stödjer Ukraina genom att donera 25 000 euro via Finnish Family Firm Association. Donationen kommer att användas till stöd för de ukrainska flyktingarna och deras familjer.

Folket i Ukraina är i direkt behov av medicin, mat, fristad och skydd. Hundratusentals människor, främst kvinnor och barn, flyr kriget med få eller inga personliga tillhörigheter. Försörjningskedjorna för de flesta väsentliga varor är störda i hela landet. Nästan alla butiker och apotek är stängda på grund av en konstant hög beredskap för ryska flyganfall.

Genom denna donation vill Lappset hjälpa det ukrainska folket som har fått möta denna förödande situation i sitt eget hemland, och som tvingats lämna sina hem på grund av kriget.

För ytterligare information:

Lappset Group
VD Tero Ylinenpaa,
tero.ylinenpaa@lappset.com

Vi är alla chockade och förkrossade över situationen i Ukraina. Våra hjärtan och tankar är hos det ukrainska folket. Med en donation på 25 000 euro hoppas vi kunna hjälpa människorna i Ukraina som har fått möta denna förödande situation i sitt eget hemland, och som har tvingats lämna sina hem på grund av kriget.