Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Hägerstensbornas efterlängtade utegym blev verklighet

När invånarna i Hägersten fick tycka till om vad som saknades i bostadsområdet hamnade offentliga platser för rörelse och motion högst upp på önskelistan. Kravet mot Lappset blev att bygga en utomhusmiljö med motionsmöjligheter för olika behov. Resultatet: ett tillgänglighetsanpassat utegym – för alla.

Motionsplatser anpassade efter olika behov, det var den förändringsåtgärd som invånarna i Hägersten/Liljeholmen prioriterade mest. Några månader efter att medborgarförslaget lämnades in var resultatet på plats: ett noga genomtänkt utegym där alla – ungdomar, seniorer, elitidrottare och personer med funktionshinder – kan ta del av olika motionsövningar.

- Hela processen gick väldigt snabbt och smidigt.  Vi började med att lyssna på medborgarna för att säkra rätt fokus efter deras behov och önskemål. Därefter identifierade vi en bra yta att bygga på och tio månader senare var allt på plats, berättar Fattima Durrani, ansvarig parkingenjör på Stadsförvaltningen.

Målsättningen var att utegymmet skulle ge möjlighet att träna hela kroppen och passa en så bred målgrupp som möjligt.

- Vi ville skapa en generös, användbar och icke-exkluderande utemiljö där motion och hälsofrämjande aktivitet är gratis och tillgängligt för alla, menar Fattima.

För seniorer finns redskap som främjar motorik och för elitidrottare finnas redskap som möjliggör både motions -  och styrketräning. Syftet är att vem som helst ska kunna träna när som helst utan att behöva gymkort.

Fitness