Products
No search results
All search results
Content
No search results
All search results
Fjärdhundra aktivitetscenter
Spela boule, klättra och kryp i hinderbanan, träna på gym eller trampa dig runt i en specialdesignad cykelpark. Valen är många och roliga!

I Fjärdhundra, 2 mil norr om Enköping har en stor yta med fokus på rörelse, lek och gemenskap byggts. Med en stark vision om att skapa en miljö som lockar till rörelse, kunna samla många oavsett ålder och med det ge liv till en attraktiv bygd att bo i, blev detta projekt något utöver det vanliga.

Initiativtagare, Susanne och Håkan Pettersson, saknade bra teknikbanor för mtb och utegym i närliggande område. De fick veta att man kunde söka bidrag för utveckling av landsbygden via EU-jordbruksfonden och det blev starten på ett projekt som involverat och engagerat många.
–”Vår förhoppning med projektet var att öka möjligheten för människor i samhället att vara aktiva på sin fritid samt att skapa en miljö som lockar till rörelse. Genom detta skapar vi även en bygd ännu mer attraktiv att bo i”, säger Susanne Pettersson.

Susanne och Håkan presenterade sin idé för Martin Lindbom, ordförande i Fjärdhundra SportKlubb (FSK), Sven-Erik Karlsson vice ordförande i Fjärdhundra PRO, Marcus Glad samt Lina Eveby, och fick snabbt positiv respons. Fjärdhundra aktivitetscenterförening skapades och Sparbanken i Enköping ställde upp som bank under projekttiden i egenskap av att stärka lokal utveckling.
Projektet tog start oktober 2019 och färdigställdes september 2021. Totalt har ca 100 personer lagt ner runt 5000 ideella arbetstimmar i projektet. Aktivitetsytan innefattar 4 boulebanor, en stor hinderbana och utegym från Lappset Sweden AB och en cykelbana för mtb som har byggts med fyllnadsmassor, sten och grus och otaliga timmars arbete tillsammans med Niklas Skogh som designat banan.

Målet med projektet var att bygga en anläggning för att stärka gemenskap i bygden (Både under och efter byggtiden) och skapa förutsättning till aktiv sysselsättning för ung som gammal. Att skapa variation och mer utrymme för rörelse, lek och möjlighet till ett aktivt liv. Att det i Fjärdhundra skulle finnas en anläggning, öppen för allmänheten som skulle fungera som mötesplats för alla åldersgrupper under många år framöver.

-”Det har varit många företag inblandade i projektet, och av dessa så vill vi rikta ett extra stort tack till -Mellersta gård, Salatullens Entreprenad AB, Josefssons Maskinuthyrning, Lappset Sweden AB, XL-bygg, AB Karl Hedin, Thomas Betong AB, Mellersta El och Ventilation AB, Holmers Transport AB, Arne och Ulrik Nordfors, Markus Eriksson Eklunda gård, R & Sakna Stängsel o Svets AB, AB Nordmans Entreprenad Måtteby, Lars Kjellberg, LB Ohlsson AB, Sven-Erik Norberg, ABAS Protect AB, Infra GeoTech, Fj100 Marktjänst, Lundvalls Skog och Trädvård AB, Nyckelhus AB, Glassbolaget – ” avslutar Fjärdhundra aktivitetscenterförening.
Invigning, lördag 11 september, kl. 11-15
Fjärdhundra Aktivitetscenterförening
Fjärdhundra aktivitetscenter
Foto: Håkan Pettersson
Foto: Håkan Pettersson
Foto: Håkan Pettersson
Foto: Håkan Pettersson
Foto: Håkan Pettersson
Foto: Håkan Pettersson
Foto: Lappset
Foto: Lappset
Foto: Lappset
Foto: Lappset
Foto: Lappset
Foto: Lappset