Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Fantasifulla äventyr i en naturnära miljö

Barns fantasi och kreativitet är viktiga för deras utveckling, lärande och självkänsla. Barns fantasi kan vara oändlig och därför är det viktigt att en lekpark har möjligheten att både stimulera, inspirera och möta barnens behov av kreativitet.

Här hittar du mer information om Flora trollbyn

Oprogrammerad lek

Lappsets senaste tillskott Flora Trollbyn syftar till att uppmuntra till så kallad "oprogrammerad lek", där barnen själva får bestämma över platsen och endast deras fantasi sätter gränserna. Flora Trollbyn stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Produkterna i Flora-serien kommer i en blandning av små stugor, torn och fasader som tillsammans kan kombineras och bilda en egen liten by. Produkterna är också designade för att erbjuda utrymme och flöde i lekarna med öppningar, passager och mellanrum, så att barnen på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna ta sig in och ut ur husen beroende på var leken eller vädret tar dem.

I Trollbyn befinner sig barnen i en abstrakt miljö utan tydliga riktlinjer och teman. Här utmanas istället barnets egna fantasi och kreativitet. Här går det att leka, klättra och spela rollspel. Exakt hur varje hus ska användas är helt upp till barnen att tolka. Det kan tillexempel kan vara ett stall, ett helt hem, eller ett enkelt kök.

Skogslek - mitt i staden

Designen på produkterna i Flora Trollbyn har inspirerats av naturen och består av träådrad nordisk furu. I en stadsmiljö, där grönområden och skogsmiljö ofta är frånvarande, tillför Trollbyn ett element av natur och kan också inspirera till att bjuda in ytterligare grönska i ett område. Där grönska som träd och annat växtliv redan existerar, smälter Trollbyn istället in på ett autentiskt sätt.

 

Hållbar design

Eftersom produkterna i Flora-serien är framtagna för att stimulera oprogrammerad lek ställer de således mindre krav på hur de används och vilken ålder de är mest lämpade för, tillskillnad från exempelvis en gunghäst som barn växer ifrån i treårsåldern.

Flora-lekplatserna är framtagna i miljövänligt material av bra kvalitet och produkterna är också modulärt anpassningsbara. Det är dessutom både smidigt och enkelt att byta ut reservdelar och underhålla komponenterna.