Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Bristen på landskapsarkitekter – så kan vi hjälpa

Att skapa hållbara utomhusmiljöer handlar om att hitta skräddarsydda lösningar, om miljöer som ska tillgodose olika krav och behov – om byggandet av framtidens samhälle i stadsmiljö och på landsbygd. Det handlar om planering, gestaltning och förvaltning. Om att, kort och gott, utforma den fysiska utomhusmiljö vi vistas i.

Det viktiga arbetet blir idag lidande av bristen på landskapsarkitekter. Byggprocesser saktas ner på flera håll i landet. Arkitektkontoren klarar inte av att fånga upp de beställningar som kommer in. Visualiseringen och planeringen bortprioriteras.

Oavsett om du saknar en landskapsarkitekt och behöver hjälp med visualiseringen eller om du själv arbetar som arkitekt men inte hinner leverera, så kan Lappset hjälpa. Vi har hela kedjan och kan ta ett helhetsgrepp om produktionen; från plats- och landskapsdesign till produktutveckling och montering.

Kontakta oss så berättar vi mer om Lappsets skräddarsydda lösningar och hur vi kan hjälpa er att möjliggöra hållbara utomhusmiljöer för olika behov.

Varma hälsningar,
Lappset