Products
No search results
All search results
Content
No search results
All search results
Att ta risker är en del av det roliga på lekplatsen

En väldesignad lekplats fungerar för många barn och ungdomar. Lekplatser är allt oftare något som bidrar till en positiv känslan av ett område.

"Att leka ligger i människans natur. Vi leker, var vi än är. Även som vuxna går vi in i och genomför roller dagligen”, säger Elger Blitz, urban lekplatsdesigner.

Blitz är grundaren av det holländska företaget Carve, som specialiserar sig på lekplatser. Han är också hjärnan bakom Lappsets urbana lekplatskoncept Wall-Holla, som föddes ur behovet av att vara kreativ på en skolgård.

”Vi hade ett väldigt litet utrymme att arbeta med och behövde en lösning som skulle tillåta ett stort antal barn att leka samtidigt. Kunden önskade klätterutrustning, en springyta samt en fotbollsplan. Wall-Holla var lösningen vi kom fram till”, förklarar Blitz.

Det är vi vuxna som skapar skillnaderna. Samhällen i olika delar av världen ser olika på lek. - Elger Blitz

wallholla
Wall-Holla i Krakow, Polen
Läs mer om projektet

Att leka handlar om att experimentera

Enligt Blitz är grunderna i leken samma överallt, men de yttrar sig på olika sätt.

”Det är vi vuxna som skapar skillnaderna. Samhällen i olika delar av världen ser olika på lek. I Asien, till exempel, tenderar föräldrar att vara mycket mer beskyddande mot sina barn än europeiska föräldrar.”

Lekplatser är lösningen i stadsmiljö. De ger en säker plats för ett stort antal barn att leka och interagera med varandra. Säkerhet är naturligtvis viktigt, men det är också viktigt att förstå behovet av att ta risker. Att leka handlar om att experimentera och lära sig genom att ta risker.

”Barn lär sig genom att ta risker. De vill testa sina gränser och känna att de har åstadkommit något. Lekplatser och lek får inte vara tråkigt”, säger Blitz.

Wall-Hollas runt om i världen

 

 

 

Elger Blitz, urban lekplatsdesigner från företaget Carve i Holland ser fram emot en framtid där lekplatser är helt integrerade med den omgivande stadsbilden.

En yta för alla

Blitz börjar alltid sin design på ett vitt blad. För honom är det viktigt att inte göra antaganden om vad kunden vill ha, utan att basera varje beslut på kundens faktiska behov, önskemål och inspirationskällor.

”Min bakgrund är inom arkitektur och jag får därför mina idéer från min omgivning. Jag kan bli inspirerad av siluetten av ett träd, en berättelse som jag läser eller strålkastarna på en bil i en snöstorm. Jag samlar in bitar av information från allt runtomkring mig och försöker se saker från ett nytt perspektiv. Kreativitet är att sätta ihop bekanta saker på ett nytt sätt”, förklarar Blitz.

Det är också viktigt för Blitz att designa med alla användare i åtanke, det är därför han inte bara designar för barn utan även för deras föräldrar. Han ser fram emot en framtid där lekplatser integrerar helt med den omgivande stadsbilden.

”Lekplatser är en del av en större helhet. Vi vill designa miljöer som alla trivs med. Vår design måste också tilltala vuxna, både estetiskt och ur en funktionell synvinkel”, säger Blitz.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev