Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

KRAFTIGT NORDISKT TRÄ ÄR HÅLLBART OCH KAN FORMAS PÅ MÅNGA SÄTT

Den finådriga nordiska furun är en fantastisk råvara för både lek- och träningsredskap samt parkmöbler.

Trä är en ekologisk, miljövänlig och förnybar naturresurs. Skogar är aktiva kolsänkor som minskar koldioxidkoncentrationerna. Trä är också ett utmärkt material ur ett designperspektiv eftersom det kan formas på många sätt och ge stöd åt både höga och tunga konstruktioner. Trä är ett organiskt material som lämpar sig väl för en mängd olika klimatförhållanden, från hårda vintrar i norr till sol på sydligare breddgrader och fuktiga kustområden.

Obehandlat trä är rötkänsligt. För att säkerställa lång livslängd på våra lekredskap använder vi en sluten process för att behandla vårt trä med miljövänliga konserveringsmedel. Tack vare denna miljövänliga skyddsbehandling har våra träprodukter en mycket lång livslängd om de underhålls regelbundet. Virket som används i Lappsets produkter kommer från finska, PEFC-certifierade kommersiella skogar. Tack vare vårt CoC-certifikat kan vi säkerställa en kedja av depåhantering för våra råvaror, från skogen till vår fabrik.
För oss på Lappset är det en självklarhet att sköta skogarna i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Lär dig mer om klimatsmart skogsbruk genom att titta på Metsähallitus video nedan.

Läs artikeln: Trä - ett idealiskt material ur ett designperspektiv
Hållbara Lappset

Vi använder PEFCTM-certifierad nordisk furu

Frosten kan bita och solen bränna, men den nordiska furan står emot allt. Naturen är en bra förespråkare för våra materialval. Tallen (Pinus Sylvestris) har alltid varit utsatt för de fyra årstiderna och skiftande väderförhållanden som växlar från en extrem till en annan. Den är behaglig att använda oavsett väder eftersom den varken blir varm i solen eller bitande kall i kylan. Furu är även ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart material. Den har en beräknad livslängd på 10-20 år, så länge träet som används i utomhuskonstruktioner bevaras och underhålls på ett lämpligt sätt. På vissa lekplatser kan du till och med hitta några av våra produkter som installerades för mer än trettio år sedan! Obehandlat trä är rötkänsligt. För att säkerställa lång livslängd på våra lekredskap använder vi en sluten process för att behandla vårt trä med miljövänliga konserveringsmedel.

Furu har en annan viktig egenskap utöver sin hållbarhet: det är också en miljövänlig råvara med ett negativt koldioxidavtryck. Vi använder endast trä som avverkats från certifierade skogar, vilket innebär att det garanterat är ekologiskt producerat. Vårt nuvarande PEFC™-certifikat är världens mest använda skogscertifikat och kan endast beviljas av oberoende revisorer. Användningen av certifierade skogar övervakas också noggrant.

Varför PEFC och inte FSC?

 • PEFC och FSC (Forest Stewardship Council) är de två viktigaste globala skogscertifieringssystemen. Mer än hälften av alla skogar i världen (64 procent) är PEFC-certifierade, medan endast cirka 31 procent är FSC-certifierade.
 • Strukturen för skogsägande i Finland skiljer sig från många andra europeiska länder. Det finns många små och stora skogsägare i Finland, såsom privatpersoner, familjer, organisationer, föreningar, företag samt regionala och nationella myndigheter. Församlingar och finska staten äger också enorma skogsområden. Eftersom PEFC-certifieringssystemet möjliggör gruppcertifiering av skog är systemet det bättre alternativet för skogsägarstrukturen i Finland.
 • En annan fördel med PEFC-systemet är dess transparens, eftersom alla skogscertifikat och tillhörande data är offentliga.

Träskyddsbehandling

 • Vår träskyddsbehandling förlänger livslängden på produkterna och därmed klimatnyttan av träprodukter. Trä är ett värdefullt råmaterial som inte är en ändlös resurs. Vi på Lappset tycker inte det är ansvarfullt att använda trä utan att träskyddsbehandla det. Träskyddsbehandlingen förlänger livslängden från 5 till 15 år, vilket ger en klimatnytta.
 • Vår träskyddsbehandling Linax som används i parkmöbler, accepteras av byggvarubedömningen.
 • Flera av våra lek- och sportprodukter med impregnerat trä är bedömda Accepterade i Byggvarubedömningen.
 • Trä som inte träskyddsbehandlas kan förstöras genom angrepp av bakterier, svampar eller olika levande organismer. För att garantera en lång livslängd hos lekparksutrustningen skyddsbehandlar vi träet för att få ett skydd mot dessa angrepp som orsakar röta, missfärgning och mekaniska skador. Därmed kan vi säkerställa att Lappsets lek-, park- och träningsutrustning i trä har en lång livslängd och tål slitage samt olika klimat- och väderförhållanden.
 • Träskyddsbehandlingen, limningen och ytbehandlingen görs i slutna industriprocessen som inte kommer i kontakt med avloppsnätet.
 • Träet skyddas med kopparbaserat skyddsmedel (Tanalith E). Vår behandling använder minimal mängd, och en metod som gör att minimalt med koppar kan lakas ur produkten under dess livslängd.
 • Användningen av koppar som aktivt ämne i träskydd är riskbedömt och godkänt enligt European Biocidal Products Regulation. (Biocider är ämnen som kan skada levande organismer och BPR reglerar hur dessa ämnen får användas.)
 • Tanalith E är ett vattenbaserat, kopparazolbaserat träskyddsmedel för högt tryck. Den primära aktiva ingrediensen är koppar, formulerad tillsammans med organiska biocider.
 • Nya alternativ för träskydd kommer ständigt ut på marknaden, men de måste undersökas i tillräcklig utsträckning innan de tas i bruk. Lappset anser att säkerheten är av största vikt. Det är inte alltid som nya innovationer visar sig vara säkra och hållbara i tester. Vid Lappset undersöks och testas olika alternativ hela tiden. Ingen produkt kommer ut på marknaden utan en omsorgsfull undersöknings- och testningsprocess.

Trä som råmaterial

 • Trä är ett hållbart, säkert, varmt och vackert material för lekutrustning. Det har också fördelen av att smälta in naturligt i gröna miljöer.
 • När en skog växer binder den koldioxid vilket gör att den fungerar som en klimatnyttig kolsänka.
 • Skogen är en viktig resurs och därför använder vi träet på ett ansvarsfullt sätt.
 • Trä utvinns med en liten energiinsats i jämförelse med andra råmaterial.
 • Lappsets basprodukter av lekprodukter, parkprodukter och träningsutrustning, tillverkas av trä från certifierade skogar. Trä är ett hållbart råmaterial att använda när det rötskyddsbehandlas och används i produkter som är designade för långvarig användning.
Läs mer