Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

KRAFTIGT NORDISKT TRÄ ÄR HÅLLBART OCH KAN FORMAS PÅ MÅNGA SÄTT

Den finådriga nordiska furun är en fantastisk råvara för både lek- och träningsredskap samt parkmöbler.

Trä är en ekologisk, miljövänlig och förnybar naturresurs. Skogar är aktiva kolsänkor som minskar koldioxidkoncentrationerna. Trä är också ett utmärkt material ur ett designperspektiv eftersom det kan formas på många sätt och ge stöd åt både höga och tunga konstruktioner. Trä är ett organiskt material som lämpar sig väl för en mängd olika klimatförhållanden, från hårda vintrar i norr till sol på sydligare breddgrader och fuktiga kustområden.

Obehandlat trä är rötkänsligt. För att säkerställa lång livslängd på våra lekredskap använder vi en sluten process för att behandla vårt trä med miljövänliga konserveringsmedel. Tack vare denna miljövänliga skyddsbehandling har våra träprodukter en mycket lång livslängd om de underhålls regelbundet. Virket som används i Lappsets produkter kommer från finska, PEFC-certifierade kommersiella skogar. Tack vare vårt CoC-certifikat kan vi säkerställa en kedja av depåhantering för våra råvaror, från skogen till vår fabrik.
För oss på Lappset är det en självklarhet att sköta skogarna i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Lär dig mer om klimatsmart skogsbruk genom att titta på Metsähallitus video nedan.

Läs om: Trä - ett idealiskt material ur ett designperspektiv
Hållbara Lappset

Vi använder PEFCTM-certifierad nordisk furu

Frosten kan bita och solen bränna, men den nordiska furan står emot allt. Naturen är en bra förespråkare för våra materialval. Tallen (Pinus Sylvestris) har alltid varit utsatt för de fyra årstiderna och skiftande väderförhållanden som växlar från en extrem till en annan. Den är behaglig att använda oavsett väder eftersom den varken blir varm i solen eller bitande kall i kylan. Furu är även ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart material. Den har en beräknad livslängd på 10-20 år, så länge träet som används i utomhuskonstruktioner bevaras och underhålls på ett lämpligt sätt. På vissa lekplatser kan du till och med hitta några av våra produkter som installerades för mer än trettio år sedan! Obehandlat trä är rötkänsligt. För att säkerställa lång livslängd på våra lekredskap använder vi en sluten process för att behandla vårt trä med miljövänliga konserveringsmedel.

Furu har en annan viktig egenskap utöver sin hållbarhet: det är också en miljövänlig råvara med ett negativt koldioxidavtryck. Vi använder endast trä som avverkats från certifierade skogar, vilket innebär att det garanterat är ekologiskt producerat. Vårt nuvarande PEFC™-certifikat är världens mest använda skogscertifikat och kan endast beviljas av oberoende revisorer. Användningen av certifierade skogar övervakas också noggrant.

Varför PEFC och inte FSC?

  • PEFC och FSC (Forest Stewardship Council) är de två viktigaste globala skogscertifieringssystemen. Mer än hälften av alla skogar i världen (64 procent) är PEFC-certifierade, medan endast cirka 31 procent är FSC-certifierade.
  • Strukturen för skogsägande i Finland skiljer sig från många andra europeiska länder. Det finns många små och stora skogsägare i Finland, såsom privatpersoner, familjer, organisationer, föreningar, företag samt regionala och nationella myndigheter. Församlingar och finska staten äger också enorma skogsområden. Eftersom PEFC-certifieringssystemet möjliggör gruppcertifiering av skog är systemet det bättre alternativet för skogsägarstrukturen i Finland.
  • En annan fördel med PEFC-systemet är dess transparens, eftersom alla skogscertifikat och tillhörande data är offentliga.

Läs mer