Kära kunder!

Vi arbetar för närvarande med att utveckla vår webbplats för att göra den mer inspirerande och enkel att använda för dig som kund. Eventuellt kan du just nu uppleva vissa störningar när du använder webbplatsen.
Vi tackar ödmjukt för ditt tålamod medan vi genomför dessa förbättringar. Håll utkik efter fler uppdateringar och surfa lugnt!

Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Tillsammans tar vi ansvar

För oss på Lappset är det viktigt hur vi påverkar samhället både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Detta gäller även våra leverantörer och partners. Från och med 2015 har nästan hälften av våra största leverantörer antagit ISO 26000-standardens rekommendationer för krav på ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Läs även om:

Ansvars- och miljöfrågor tas upp i förhandlingen

Redan i början av förhandlingar med potentiella nya underleverantörer och andra leverantörer, tar vi upp frågor gällande socialt ansvar och miljö. Vi lägger stor vikt vid att vår leverantörskedja speglar våra värderingar. Vi genomför även inspektioner på plats för att säkerställa att våra leverantörer uppfyller våra krav.

Vi förväntar oss att våra största leverantörer:

  • Följer lagstiftningen.
  • Respekterar mänskliga rättigheter.
  • Tillgodoser arbetsmarknadens krav som förbjuder exempelvis barnarbete och tvångsarbete, avstår från att anställa barn under 15 år eller ungdomar som fortfarande går i skolan för riskfulla jobb, respektera arbetstagares rätt att gå med i fackföreningar, avstå från direkt eller indirekt diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, ålder, sexuell läggning, civilstånd, graviditet, föräldraskap, religion, socialt eller etniskt ursprung eller nationalitet, politiska åsikter eller andra personliga egenskaper som skyddas av lag och behandlar deras anställda med respekt.
  • Omsörjer deras anställdas hälsa och säkerhet.
  • Respekterar miljön och tar miljöhänsyn i sin verksamhet.
  • Avstår från mutor eller förbjudna metoder i sin verksamhet.
  • Avstår från att erbjuda orimliga affärsförmåner, såsom gåvor eller gästfrihet, till Lappsets anställda, representanter eller deras familjemedlemmar.
  • Avstår från penningtvätt eller att låta andra använda sina medel för penningtvättsändamål.
  • Följer riktlinjerna för rent spel med hänsyn till sina konkurrenter.
  • Ger Lappset rätt till att utföra regelbundna inspektioner av de partners som ingår i dess leveranskedja.