Kära kunder!

Vi arbetar för närvarande med att utveckla vår webbplats för att göra den mer inspirerande och enkel att använda för dig som kund. Eventuellt kan du just nu uppleva vissa störningar när du använder webbplatsen.
Vi tackar ödmjukt för ditt tålamod medan vi genomför dessa förbättringar. Håll utkik efter fler uppdateringar och surfa lugnt!

Produkter
Inga sökresultat
Alla sökresultat
Innehåll
Inga sökresultat
Alla sökresultat

Motverka klimatförändringar

Våra vardagsval – Lappset bekämpar klimatförändringarna

För att bromsa klimatförändringarna har vi vidtagit åtgärder för att minska energiförbrukningen och öka återvinningen. Här är några av de åtgärder som vi har vidtagit på våra fabriker i Rovaniemi och Tallinn under de senaste åren.

Läs även om:

Fabriken i Rovaniemi

 • Sedan 2018 har vi successivt bytt ut våra dieselgaffeltruckar mot eldrivna truckar. Hela vår gaffeltruckflotta övergår successivt till elfordon. Förändringen kommer att ha en positiv inverkan på ergonomi, komfort och inomhusluft på fabriken samtidigt som bränsleförbrukningen minskar.
 • Ändringar i den interna logistiken på våra produktionsytor har minskat avstånden som truckarna behöver köra, till exempel genom att inspektionsområdet placerats precis intill receptionen. Detta har också en positiv inverkan på produktionsflödet.
 • Belysningen i produktionen och lagerlokalerna har uppdaterats och antalet nya LED-lampor kommer successivt att öka. Energiförbrukningen minskar.
 • Belysningen i lagerlokalerna har ändrats från på/av-brytare till rörelsedetektorer, vilket minskar elförbrukningen. Belysning baserad på rörelsedetektorer kommer att införas successivt.
 • Sedan flera år tillbaka återvinner vi redan pallar och plastfilmsförpackningar.
 • I vårt träskydd används numer borfria ämnen.
 • Vi har uppnått en betydande årlig avfallsminskning genom att använda sedimentering för att rena det avloppsvatten som bildas när vår träproduktionslinje tvätta
 • Eventuellt överskottsvirke som avvisas vid kvalitetssäkring återvinns av Rovaniemis fjärrvärmeanläggning i anslutning till staden, där det används som värmeenergi till byggnader.

Fabriken i Tallinn

 • I juli 2019 bytte vår fabrik i Tallinn ut sin gamla ON-OFF-kylutrustning mot ny inverterbaserad utrustning. Vår estniska fabrik behöver en hel del kylenergi och besparingar uppnås genom mer exakt och optimerad styrning av utrustningen.
 • Vi har bytt till zinkfri grundlack när vi pulverlackar metalldetaljer. Det innebär att överblivet pulver kan återvinnas och återanvändas i lackeringsprocessen, vilket in sin tur innebär minskat spill.
 • Vi har också bytt ut strålningsvärmarna i pulverlackeringsugnen mot mer energibesparande modeller.